Modris Zihmanis

3 pictures

01.12.1927 – 08.03.2021

Zihmanis Modris (1927–2021) – rakstnieks un publicists. Mācījies Annas Brigaderes pamatskolā Tērvetē un Penkules tautskolā, kā arī Jelgavas Valsts tehnikumā un Rīgas industriālajā politehnikumā, 1963. gadā beidzis Javas vakara vidusskolu Mordovijā. No 1946. līdz 1948. gadam darbojies pretošanās kustībās – Latvijas jaunatnes Triju Zvaigžņu organizācijā un Latvijas nacionālo partizānu apvienībā Dobeles rajonā. 1949. gadā padomju varas arestēts, sodu izcietis dažādās nometnēs un cietumos PSRS teritorijā. 1964. gadā atbrīvots bez tiesībām atgriezties Latvijā, tomēr atgriezies nelegāli, strādājis dažādus darbus. Kopš 1994. gada Latvijas Rakstnieku savienības biedrs. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Bijis redaktors vairākām grāmatām. Izdoti četri dzejas krājumi, trīs romāni, kā arī stāstu un atmiņu krājumi. Dzeja tulkota vācu un ungāru valodā.

Birth time/place

01.12.1927
Tērvetes pagasts
Dzimis Tērvetes pagasta mājās "Lāčplēši".

Place/time of death

08.03.2021

Personal information

Dzimis policijas ierēdņa ģimenē.

Professional activity

1989: pirmā publikācija – tēlojumi "Eglīte važās" un "Jaunais gads" (Liepājas vārds, 22.12.1989).

Dzeja1995: "No manas asinsgrupas" (Sol Vita).
1997: "No mīlestības pergamentiem" (Rīga Preses nams).
2000: "Tēvzemei un jaunībai" (Liepājas Pedagoģijas akadēmija).
2008: "Vēstules Margrietiņai" (Zvaigzne ABC).

Romāni2003: "Nāves paradīzē" (Valters un Rapa).
2004: "Jensenu pils noslēpums" (LiePa).
2007: "Bandu bērns" (LiePA).

Īsproza1998: stāstu un atmiņu krājums "Nemesīdas gūstā" (Kurzemes Vārds).
2011: stāsti un tēlojumi "Igreks un Iksa" (Zvaigzne ABC).
2013: "Gaismas augšāmcelšanās" (LiePa).

Darbu tulkojumi2008: bilingvāla dzejas izlase "Levelek Margaretahoz"/"Vēstules Margrietiņai" (Rietumungārijas Universitāte Sombatheja); atdzejojušui Pusztay Janos, Silvija Ģibiete, Lāsma Gaitniece.
2009: bilingvāls dzejas krājums "Sibirischer Hardrock"/"Sibīrijas smagais roks" (Liepāja); atdzejojušas Silvija Ģibiete un Lāsma Gaitniece.

Quotes

Par dzejas krājumu "Nāves paradīzē" (Valters
un Rapa, 1995)"Sējums iedalās vairākos tematiskos ciklos, kas arī daļēji saskan ar chronoloģisko secību. Piecdesmitie gadi apņem izsūtījumu un dzīvi, ja tas ir tas pareizais apzīmējums, ārpus Latvijas. Te traumatiskākie notikumi, kad fiziskam mocībām pievienojas pazemojumi un bezcerība Sibīrijas nometnēs. [..] Zihmaņa izjūtu un noskaņu aploks ir plašs, un viņa dzejas formas ar dažādiem ritmiem un bagātiem atskaņu virknējumiem, tradīciju maz iežogotas, uzrāda ko svaigu, oriģinālu. Katrā ziņā Zihmaņa dzejā ir daudz par daudz bagātības, lai kritisks pačalojums varētu to pienācīgi novērtēt. Šis sējums, ja nu ne gluži meistardarbs, ir pierādījums talantam, kuru nedrīkst ignorēt."Silenieks, J. Tautas likteņdziesma. Laiks, Nr. 17, 06.03.1996. http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:296719|article:DIVL167|query:No%20manas%20asinsgrupas%20
Par dzejas krājumu "Tēvzemei un jaunībai" (Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2000)"Viena no M. Zihmaņa daiļrades raksturīgām kvalitātēm - nacionālpatriotiskā dzeja. Tā ir kontekstuāli lasāma dzeja - uz pusēm ar vēsturi, kad dzeja un vēsture ir māsas, kuru asinssaites ir nesaraujamas. [..] Zihmaņa dzejas būtiski svarīgs motīvs - brīvības cīņu motīvs, pretestības gars noziedzīgās impēriskās ideoloģijas un svešās mentalitātes ekspansijai. M. Zihmanis nav naida kurinātājs. Viņš līdz ar savas dzejas varoni ir gatavs piedot ļaundarim, kurš sapratis savu vainu un spēj nožēlot. [..] Kritisks realitātes izvērtējums M. Zihmaņa dzejā mijas ar vēlmi ticēt, ar pozitīvisku cerību uz savas tautas dzīvotspēju un kulturālas atzelšanas ceļu nākotnē - nākotnē, kas vienmēr aizsākas šodienā [..]."Lāms, E. Dzeja Tēvzemei un jaunībai. Literatūra un Māksla Latvijā, 04.01.2001. http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:588350|article:DIVL135|query:No%20m%C4%ABlest%C4%ABbas%20pergamentiem%20
Par romānu "Nāves paradīzē" (Valters un Rapa, 2003)
"Autors labi izmanto kontrastēšanaspaņēmienu. Viņš sākumā rāda miera laiku dzīves idilli, uz kuras fona padomju atnestās šausmas izceļas jo spilgtāk. Daudz tiek izmantots dialogs. Ar dialoga palīdzību, vienai sacerējuma personai otru informējot, tiek informēts arī lasītājs. Tiesa, dialoga formā uz priekšu virzīts stāstījums parasti ir dzīvīgs."Silkalns, Ed. Solīja paradīzi, atnesa nāvi. Austrālijas Latvietis, 20.08.2003. http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:257242|article:DIVL267|query:N%C4%81ves%20parad%C4%ABz%C4%93%20

Occupations

Pseudonym

Modris Zelmenis

Residence

Education

A. Brigadere Primary School
Tērvete

–1943
Penkules pagasts
Penkules tautskola

1943
Jelgavas Valsts tehnikums
Jelgavas novads

1944–1946
Rīgas industriālais politehnikums
Rīga

1962–1963
Mordvija
Javas vakara vidusskolaVidusskolu ar teicamām sekmēm pabeidz, atrodoties lēģerī. Tas ļauj samazināt cietumsodu.

Detention

17.03.1949–12.1949
Latvijas PSR Valsts Drošības komiteja
Rīga
Bijis apcietinājumā Valsts drošības komitejā un Rīgas Centrālcietumā.

Buried

03.2021
Liepājas Centrālā kapsēta

Awards

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 1997. gada 29. oktobra lēmumu.
IV šķira
1997

Viestura ordenis
2018