Miķelis Bukšs

4 pictures

01.06.1912 – 06.06.1977

Latgaliešu literatūrzinātnieks, valodnieks, vēsturnieks un publicists. Pabeidzis maģistra studiju programmu "Klasiskā filoloģija" LU Filoloģijas un filozofijas fakultātē (1938) un vēstures studijas Stokholmas Universitātē (1957). Gan Latvijā, gan trimdā pētījis latgaliešu valodu un kultūru. Trimdā bijis viens no Latgaļu Pētniecības institūta svarīgākajiem un aktīvākajiem pētniekiem, kā arī bijis žurnāla "Dzeive" un rakstu krājuma "Acta Latgalica" galvenais redaktors.

Birth time/place

01.06.1912
Plešova

Place/time of death

06.06.1977
Stokholma

Personal information

Dzimis trūcīgā zemnieku Oduma un Madaļas Bukšu ģimenē.
1937:apprecējies Janīnu Skangeli, viņu laulībā dzimušas divas meitas — Emerita un Digna.

Professional activity

Mācoties ģimnāzijā, sācis publicēties laikrakstā "Latgolas Vords", sniedzis jaunāko ziņu apskatus u.c. informatīvu materiālu, lielākoties bez paraksta. Žurnāla "Dzeive" un rakstu krājuma "Acta Latgalica" (1–6) galvenais redaktors.

Pirmpublikācija

1932: raksts "Teikas par Latgales pilskalniem" žurnālā "Aizsargs" (Nr. 23)

Pētījumi vēsturē

1939: Monsiņjors Nikodems Rancāns (atkārtots izdevums 1943. gadā)
1949: Drukas aizlīgums latgalim
1954: Skices un dokumenti nu Latvijas topšonas laikim
1971: Pret straumi
1976: Latgaļu atmūda (atkārtots izdevums 2012. gadā)

Pētījumi literatūrzinātnē, valodniecībā un folkloristikā

1948: Pīzeimes par senejū latgaļu, respektīvi latvīšu volūdu
1950: Senču pasaule
1952: Vacokī rakstnīceibas pīminekli
1957: Latgaļu literatūras vēsture
1961: Latgaļu volūdas un tautas izplateibas problēmas

Vārdnīcas, gramatikas

1969: Latgaļu–vōcu un vōcu–latgaļu vōrdneica
1973: Latgaļu volūdas gramatika

Atmiņas

1964: Atmiņas un atziņas

Pētījumi svešvalodās

1964: Die Russifizierung in den baltischen Ländern (latviski: Rusifikācija Baltijas valstīs)

Affinities

Irene Bukšs - Daughter
Janina Bukšs - Wife

Pseudonym

S. Adamāns, Aizeļksnītis, Dadzītis, Lobōrds, Juris Stākle

Education

Surikovas četrgadīgā pamatskola

1927
Baļtinova
Baltinavas sešgadīgā pamatskola

1931
Rēzekne State Gymnasium
Rēzekne

1931–1938
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējis Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: klasiskā filoloģija; beidzis, iegūstot maģistra grādu par darbu "Antīkās pasaules motīvi latviešu tautas pasakās".

1957
Stokholmas Universitāte
Stokholma
Beidzis studijas Vēstures fakultātē. nokārtojis eksāmenus valsts zinībās un slāvu valodās.

Memorials

Plešova
Piemiņas plākne.

Upīte
Piemiņas plāksne.

1982
Hāgas katoļu kapi (Stokholma)
Uzstādīts piemiņas akmens ar uzrakstu "Latgolas dvēseles tulks".

01.09.1990
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Tēlnieka B. Buļa veidots piemineklis "Klusējošā kokle".

Residence

1912
Plešova

1913
Baltinavas pagasts

Service

1934–1935
Iziet obligāto kara klausību. 

Working place

1936–1937
Aglona Gymnasium
Aglona
Latīņu un latviešu valodas skolotājs.

1938
Daugavpils Valsts ģimnāzija
Daugavpils
Latīņu un latviešu valodas skolotājs

1939–1942
Rēzekne State Gymnasium
Rēzekne
Latīņu un latviešu valodas skolotājs.

1942–1944
Rēzekne State Gymnasium
Rēzekne
Ģimnāzijas direktors.

1945–1946
Vermlande
Vermlandes muzejs, zinātniskais asistents.

1946
Valsts centrālā statistikas pārvalde 

1948
Žurnāls "Dzeive" (1948–1988)
Žurnāla vadītājs, redaktors.

Emigrated

1944
Zviedrija
Ar ģimeni bēgļu laivā pārceļas uz Zviedriju.

Buried

Hāgas katoļu kapi (Stokholma)

Awards

Andrīva Jūrdža fonda balva
Balva piešķirta par darbu "Skices un dokumenti nu Latvijas topšonas laikim" (1954).
1954

Andrīva Jūrdža fonda balva
Balva piešķirta par darbu "Latgaļu literatūras vēsture".
1959