Mērija Saule-Sleine

8 pictures

15.11.1895 – 26.12.1982

Mērija Saule-Sleine (dzimusi Marija Šopa, precējusies Mērija Birkerte, vēlāk – Mērija Saule-Sleine; 1895–1982) – pedagoģe, folkloriste, valodniece. Skolotājas darbā aizvadījusi 30 gadus, strādājot dažādās Rīgas skolās. 20. gadsimta 20. gados rosinājusi savus skolēnus vākt folkloru; savāktās folkloras vienības līdz ar citu vācēju pierakstīto kopā ar dzīvesbiedru Pēteri Birkertu apkopojusi izdevumos “Latvju tautas anekdotes” (1925) un “Latviešu tautas sakāmvārdi un parunas” (1927).
Strādājusi Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā (1945–1963), piedaloties kolektīvās monogrāfijas “Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika” (1959, 1. daļa) un “Latviešu literārās valodas vārdnīcas” (1972–1975, 1.–3. sēj.) izstrādē. Piedalījusies rakstu krājuma “Veltījums Jānim Endzelīnam” (1972) sagatavošanā. Uzrakstījusi atmiņas par latviešu rakstniekiem un kultūras darbiniekiem.

Birth time/place

15.11.1895
Rīga

Place/time of death

26.12.1982
Rīga

Personal information

1895: 15. novembrī dzimusi veikala īpašnieka Šopa ģimenē.
1919: apprecas ar folkloristu Pēteri Birkertu.
1925: 17. janvārī piedzimst dēls Gunārs, vēlāk pasaulslavenais arhitekts Gunārs Birkerts (1925–2017).
20. gadu vidū: izirst laulība ar Pēteri Birkertu, vēlāk apprecas ar pedagogu, ģeogrāfu Indriķi Sauli-Sleini (1888–1953).

Professional activity

1917: piedalās 1. skolotāju kongresa organizēšanā.
1929: Latvijas Skolotāju savienības uzdevumā kopā ar Frici Rokpelni iekārtojusi Raiņa muzeju Durbes pilī Tukumā.

Mērijas Saules-Sleines paveiktais

1925: Latvju tautas anekdotes (kopā ar Pēteri Birkertu; atkārtots izdevums 1927)
1927: Latviešu tautas sakāmvārdi un parunas (kopā ar Pēteri Birkertu)
1937: Dzintarzeme – dzimtene (kopā ar Indriķi Sauli-Sleini)
1959: Krievu-latviešu vārdnīca (1–2, kopā ar citiem)
1959: Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika (1, kopā ar ar citiem)
1972: rakstu krājums "Veltījums akadēmiķim Jānim Endzelīnam" (kopā ar citiem)
1972–1975: Latviešu literārās valodas vārdnīca (1–3, kopā ar citiem)

Rakstījusi atmiņas par Aspaziju, Frici Bārdu, Pēteri un Antonu Birkertiem, Ernestu Birznieku-Upīti, Augustu Braču, Aleksandru Čaku, Jāni Endzelīnu, Klitiju, Vili Knoriņu, Mirdzu Ķempi, Vladimiru Majakovski, Vili Plūdoni, Raini, Indriķi Sauli-Sleini, Ludvigu Šanteklēru un citiem kultūras darbiniekiem. Atmiņas daļēji publicētas periodiskajos izdevumos, lielākā daļa glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu krājumā Mērijas Saules-Sleines fondā.

Quotes

Par Mēriju Sauli-Sleini

"Līdz pašām pēdējām mūža dienām Mērija Saule-Sleine bija liela gribasspēka, mērķtiecības un neatlaidības paraugs. Uzkrājusi bagātu dzīves pieredzi, viņa prata uzklausīt un rast gudrus vārdus visdažādākajām dzīves situācijām; neuzskatīja savas domas par nemaldīgām un obligātām citiem, taču formulēja tās skaidri un noteikti."

Pijols, Imants. “Sirds gaisma mūžos nenoriet”. Karogs, 1983, Nr. 3.

Affinities

Lidija Galeniece-Kaktiņa - Pupil
Marija Dārziņa - Teacher
Pēteris Birkerts - Ex-husband

Name at birth

Marija Šopa

Additional names

Birkerte

Education

Rīga
Mācijusies Jesenas-Lerhas proģimnāzijā

1914
Voldemars Maldonis Riga Girls Gymnasium
Rīga

1918–1919
Maskavas Universitāte
Maskava
Vēstures un filoloģijas fakultāte

1919–1920
Smoļenskas valsts universitāte
Smoļenska

1921–1931
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga

Working place

1914–1915
Jēkabmiesta (Jēkabpils) sieviešu ģimnāzija
Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils
Skolotāja

1916–1918
Baltijas Latviešu bēgļu apgādāšanas komiteja
Merķeļa iela 13, Rīga
Skolu sekcijas sekretāre

1918–1919
Maskava
Maskavas pilsētas Darba komisariāta Kontroles komisijas ierēdne

1920–1925
Rīgas Tautas augstskola
Gaiziņa iela 3, Rīga
Latviešu valodas skolotāja

1925–1930
Rīga City 4th Secondary School
Gaiziņa iela 3, Rīga
Skolotāja

1930–1934
Riga City Gymnasium No. 2
Rīga
Skolotāja

1934–1936
Rīgas pilsētas 3. ģimnāzija
Rīga
Skolotāja

1936–1938
Valda Zālīša pirmā pamatskola
Rīga

1938–1940
Rīga City 1st Primary School
Rīga
Skolotāja

1941–1944
Rīga City 8th Primary School
Rīga

1946–1963
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Līdz 1975. gadam turpinājusi darbu institūtā sabiedriskā kārtā.

Participation in organisations

1917–1917
Sieviešu vienlīdzības izcīnīšanas izpildkomiteja
Rīga
Izpildkomitejas locekle

Travelled

1938
Itālija

Residence

18.10.1940–1982
Ģertrūdes iela 3, Rīga

Buried

Raiņa kapi