Mavriks Vulfsons

1 picture

07.01.1918 – 08.03.2004

Mavriks Vulfsons (1918–2004) – ebreju izcelsmes žurnālists, publicists, pasniedzējs un politisks darbinieks.

Birth time/place

07.01.1918
Maskava

Place/time of death

08.03.2004
Rīga

Personal information

Mavriks Vulfsons dzimis Maskavā, pēc Latvijas brīvības cīņu beigām 1921. gadā kopā ar vecākiem pārcēlies uz dzīvi Latvijā. Iesaistījies Atmodas kustībā, piedalījies LPSR Radošo savienību plēnumā, kur 1988. gada 2. jūnijā uzstājies ar runu par Latvijas okupāciju un atklāti nolasījis Molotova–Ribentropa pakta slepenos protokolus, tādā veidā publiskojot Latvijas okupācijas faktu. 1989. gadā bijis iekļauts izolējamo inteliģences pārstāvju sarakstā.

Professional activity

1953: "Padomju Savienība cīņā par mieru" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1964: "Pieci stari" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1997: "Kārtis uz galda!" (Liesma). Darbs tulkots angļu un krievu valodā.
2000: "100 dienas, kas pārvērta pasauli: no slepenās diplomātijas vēstures, 1939–1940" (Inkolat N). Darbs tulkots angļu un krievu valodā.

Quotes

"Pirmā atzinība Mavrika Vulfsona grāmatai "Kārtis uz gaida!" – tā ne brīdi negarlaiko, bet aizrauj, intriģē un ir vizuāli tīkama. Pirmā vilšanās – memuāru pieticīgais biezums, salīdzinot ar tik spilgtas un reizē pretrunīgas personības mūža gājumu. [..] "Tā ir grēksūdze par manu vilšanos un citu pievilšanu," tagad saka mūsu maestro (tā savu kolēģi godājām, piemēram, Žurnālistu savienības lokā). Kalpot svešai varai un vienlaikus kritizēt to – tāds reizē nesmukums un gods ir bijis lemts daudziem. Te atkal Mavriks izslējās saviem līdzbiedriem pāri – ar savu erudīciju, perfekto vācu mēli, internacionālo draugu un paziņu loku. Un visu šo pulveri apbrīnojamā veidā saglabājis sausu arī tagad [..]."

Hermanis, Voldemārs. Katapultēts pret augstmaņu gribu. Literatūra. Māksla. Mēs, 19.06.1997.

Pseudonym

Mavriks Vilks

Working place

The Art Academy of Latvia
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Darbu sāk 1962. gadā kā PSKP vēstures pasniedzējs, pēc pārtraukuma atsāk darbu 20. gadsimta deviņdesmitajos gados kā sociālās psiholoģijas pasniedzējs.

Latvijas Republikas Augstākā padome
Rīga

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Rīga
Speciālo uzdevumu vēstnieks.

Laikraksts "Rīgas Balss"
Rīga
Redaktora vietnieks.

Laikraksts "Cīņa"
Rīga
Ārzemju informācijas daļas vadītājs, redaktora vietnieks.

Awards

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks, lII šķira.
2000