Mārtiņš Liepa

1 picture

12.09.1874 – 04.07.1953

Birth time/place

12.09.1874
Dzimis Lēdurgas pagasta Aijažu muižā.

Place/time of death

04.07.1953

Personal information

LIEPA Mārtiņš (1874.12.IX Lēdurgas pag. Aijažu muižā - 1953.4.VII Lingbijā, Dānijā) - rakstnieks, žurnālists un skolotājs.
Dz. pusgraudnieka ģim. Māc. Aijažu pagastsk. (1883-84), Lēdurgas draudzes sk. (1884-90), Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā (1890-94). Strād. par palīgskolotāju Lēdurgas draudzes sk. (1894-96) un Aijažu pagastsk. (1896-1901). 1901 L. pārtraucis ped. darbu, dzīv. Lēdurgas pag. Dzelzkaļos, aktīvi darbojies vietējā kult. dzīvē. Piedalījies 1905. g. rev., sākoties soda ekspedīcijām, devies caur Pēterburgu un Somiju uz Dāniju, kur dzīv. 1906-17. Kopenhāgenā L. nodib. emigrantu komiteju, darbojies par žurnālistu un lektoru. 1917 L. uzturējies Petrogradā, bet 1918-19 Dānijā, kur Kopenhāgenā bijis Ljas diplomātiskais lietvedis. 1920 atgriezies Ljā, bijis lektors, laikr. "Mūsu nākotne" (1922-30) un žurn. "Nākotnes Spēks" (1924-34) red., kā arī vadījis laikr. "Jaunākās Ziņas" ped. nodaļu (1929-36). 1944 emigrējis uz Vāciju, 1945 aizbraucis uz Dāniju.
L. pirmais stāsts "Kas vainīgs?" public. laikr. "Dienas Lapa" 1899.30.VIII/11.IX-7./19.IX. Vēlākie darbi public. arī laikr. "Mājas Viesis", "Vārds", žurn. "Mājas Viesa Mēnešraksts", "Domas", "Stari" u.c., krājumos nav apkopoti. L. garie stāsti "Pa apakšu" ("Mājas Viesa Mēnešraksts" 1904), "Ceļā pēc labāka" (turpat 1905), "Viršājos" ("Domas" 1913) u.c. veltīti gk. zemieku eksistences cīņai. Tajos smagnēji reālist. izteksme, kam raksturīgs detalizēts tēlojums un laba dialoga izjūta.
L. Goba A. Mārtiņš Liepa // Latvju Grām., 1924, 5; Punks A. Mārtiņš Liepa
Flensburgā // Treji Vārti, 1974, 40/41; Liepa A. Mans tēvs Mārtiņš // Karogs, 1992, 4.
I. Treimane

Affinities

Occupations

Education

1883–1884
mācījiesmācījies Aijažu pagastskolā

1884–1890
mācījiesmācījies Lēdurgas draudzes skolā

1890–1894
Baltijas skolotāju seminārs
Liepājas iela 31, Kuldīga
Mācījies Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā.

Working place

1929–1936
Laikraksts "Jaunākās Ziņas" (1911–1940)
Rīga
Pedagoģijas nodaļas redaktors, kādu laiku strādāja arī Ārzemju nodaļā.