Māris Baltiņš

Roles: linguist

Māris Baltiņš (1958) – valodnieks, Valsts valodas centra direktors kopš 2009. gada, pārvalda franču, angļu, krievu un vācu valodu. Vairāk nekā 130 zinātnisku rakstu par latviešu terminoloģijas attīstību un tās vēsturi, kā arī par medicīnu, sabiedrības veselību un augstskolu vēsturi, 7 grāmatu autors. Kopš 1984. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas, kopš 1992. gada Starptautiskās slimību klasifikācijas un citu ar veselību saistīto klasifikāciju zinātniskais redaktors, kopš 2004. gada Valsts valodas komisijas loceklis un "Valsts valodas komisijas rakstu" redkolēģijas loceklis.

Birth time/place

05.08.1958
Rīga

Occupations