Lija Makare

Lija Makare (1953) – literatūras pētniece. Beigusi Rīgas 11. vidusskolu un LVU Svešvalodu fakultātes Franču valodas un literatūras nodaļu. Kopš 1977. gada strādājusi LVU Svešvalodu fakultātē kā docētāja, mācījusi praktisko franču valodu, lasījusi franču 20. gadsimta literatūras, Francijas civilizācijas vēstures lekciju kursus. Strādājusi Francijas vēstniecībā Latvijā, arī franču bankas "Societe Generale" Rīgas nodaļā kā ģenerāldirektora vietniece. Makare aizstāvējusi filoloģijas zinātņu kandidātes disertāciju "Rainis un franču literatūra" (1987). Pirmā publikācija – raksts "Raiņa "Uguns un nakts" franču valodā".

Birth time/place

25.04.1953
Rīga

Personal information

Māte – skolotāja, tēvs – strādnieks.

Professional activity

1985: pirmā publikācija – raksts "Raiņa "Uguns un nakts" franču valodā" (LPSR ZA žurnālā "Vēstis" 9. nr.).
1987: aizstāvējusi filoloģijas zinātņu kandidāta disertāciju "Rainis un franču literatūra" .
1992: ieguvusi filoloģijas doktora grādu.

Citi raksti publicēti Latvijas ZA žurnālā "Vēstis" (1990) un "Raiņa gadagrāmatā" (1986, 1988).

Quotes

Par Liju Makari"Makares publikācijām raksturīga franču literatūras un kultūras pārzināšana, prasme Raini parādīt Eiropas kultūras kontekstā."

Viktors Hausmanis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.

Occupations

Name at birth

Atlase

Education

1971–1976
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Svešvalodu fakultātes Franču valodas un literatūras nodaļa

1971
Anrī Barbisa Rīgas 11. vidusskola

Working place

1977
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Svešvalodu fakultāte. Docētāja.

1991–1996
Francijas vēstniecība Latvijā
Rīga

1996
Rīga
Franču bankas "Societe Generale" Rīgas nodaļas ģenerāldirektora vietniece