Liene Roze

2 pictures

22.01.1927 – 21.12.2005

Leksikogrāfe. Pabeigusi studijas LVU
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā (1953),
strādājusi LSPR ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta Zinātnisko vārdnīcu
nodaļā par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieci (1953–1974) un vecāko zinātnisko
līdzstrādnieci (1974–1989). Viena no Latviešu literārās valodas vārdnīcas (1972–1997)
un Latviešu valodas vārdnīcas (1987; atkārtots izdevums: 1998, 2006) šķirkļu autoriem
un sastādītājiem. Publicējusi un izdevusi rakstus un pētījumus leksikoloģijā un
leksikogrāfijā, piem., "Latviešu valoda pirms simt gadiem" (1962) un "Pasaule
vārdnīcas skatījumā" (1982).

Birth time/place

22.01.1927
Lizums

Place/time of death

21.12.2005
Rīga

Professional activity

Raksti par leksikoloģiju un leksikogrāfiju, kā arī par dažādā Latvijas kultūrā un zinātnē nozīmīgām personām atrodami Latvijas PSR Valodas un literatūras institūta rakstu krājumos un tādos periodiskajos izdevumos kā "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstis", "Literatūra un Māksla", "Karogs", "Varavīksne" u.c.
Pētījumi un raksti valodniecībā 1962: Latviešu valoda pirms simt gadiem
1982: Pasaule vārdnīcas skatījumā

Vārdnīcas 1972–1997: Latviešu literārās valodas vārdnīca [kopā ar citiem]
1987: Latviešu valodas vārdnīca [kopā ar citiem; atkārtots izdevums 1998. un 2006. gadā]

Affinities

Occupations

Education

–1953
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Rīga
Beigusi studijas Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā.

Working place

1953–1974
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece Zinātnisko vārdnīcu nodaļā.

1974–1989
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Vecākā zinātniskā līdzstrādniece Zinātnisko vārdnīcu nodaļā.

Buried

2005
Rīgas Otrie Meža kapi