Laimonis Kukurs

19.09.1912 – 19.01.1981

Laimonis Kukurs (1912–1981) – tirgotājs, amatnieks, sabiedrisks darbinieks. 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē bijis viens no akciju sabiedrības "Kukurs" grāmatu un rakstāmlietu firmas vadītājiem. 1942. gadā atgūstot padomju okupācijas gadā nacionalizēto ģimenes grāmatniecības uzņēmumu, kļuvis par pēdējo šīs firmas īpašnieku un daļēji atjaunojis tā darbību. 1944. gadā iesaukts leģionā, pēc kara devies bēgļu gaitās uz Vāciju, kur strādājis Hamburgas latviešu aprūpes birojā, vēlāk emigrējis uz Austrāliju. 1952. gadā kļuvis par vienu no Daugavas Vanagu Adelaidas nodaļas biedriem dibinātājiem, strādājis tās valdē.

Birth time/place

19.09.1912
Rīga

Place/time of death

19.01.1981
Adelaida

Personal information

Dzimis izdevēja Jāņa Alfrēda Kukura un Emmas, dzimušas Boikmanes (1884.24.01.–?) ģimenē. Brāļi – Alfrēds (1907.12.08.–1942), Ziedonis (1913.13.12.–?) ar vedeklām Lizeti un Ēriku, kā arī māte un tēvs izvesti 1941. gada 14./15. jūnijā uz Narimu (Tomskas apgabals). Dzimtenē palikusi jaunākā māsa Aina, precējusies Lūsis (dz. 1920.06.08.–?), kura Otrā pasaules kara laikā devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, vēlāk Austrāliju.

Laimonis Kukurs 1937. gadā apprecējies ar tulkotāju Loniju Jērumu, laulībā dzimuši četri bērni: Lolita, Ilona, Jānis un Laima.

Laimonis vācu okupācijas laikā atgūst padomju okupācijas gadā nacionalizēto ģimenes grāmatniecības uzņēmumu – rakstāmlietu veikalu, kas tobrīd atradies Aspazijas gatvē 10 ar nodaļu Marijas ielā 18. Emigrējis uz Vāciju, vēlāk Austrāliju.

Brīvā laikā aizrāvies ar medīšanu un makšķerēšanu.

Professional activity

Iesaiste akciju sabiedrībā "Kukurs"20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē bijis viens no akciju sabiedrības "Kukurs" grāmatu un rakstāmlietu firmas vadītājiem, tās līdzīpašnieks. Apgādājis rakstāmlietu mazumtirgotavas provincē un laukos.

1942. gada maijā atgūst padomju okupācijas gadā nacionalizēto ģimenes grāmatniecības uzņēmumu – rakstāmlietu veikalu, kas tobrīd atradies Aspazijas gatvē 10 ar nodaļu Marijas ielā 18. Daļēji atjaunoja uzņēmuma darbību. Uzņēmums darbību beidz 1944. gadā. Sabiedriskā darbība1952. gadā pievienojās Daugavas Vanagu Adelaidas nodaļai kā biedrs dibinātājs. Bija pirmās valdes sekretārs-kasieris, revīzijas komisijas priekšsēdētājs un vairākkārtējs delegāts DV salidojumos. Kā kasieris darbojās arī divās DV Austrālijas valdēs.
Laimonim Kukuram bija lieli nopelni veco ļaužu mītnes Sidrabenes izveidošanā, kur strādājis arī par kasieri līdz pat savai ievietošanai nedziedināmo slimnīcā 1979. gada 1. maijā.

Darbojās arī latviešu nama "Tālava" kooperatīva valdē, pildot priekšnieka amatu.
25 gadus strādāja General Motors Holdens kā amatnieks, paralēli tam vadīja juvelieru vairumtirdzniecības firmu.

Quotes

"Pēc ļoti ilgas un grūtas slimības 19. janvārī šīs zemes gaitas Adelaidē beidza Laimons Kukurs. Viņš dzimis 1912. gada 19. septembrī Rīgā un brīvās Latvijas laikā bija viens no pazīstamās rakstāmlietu lieltirgotavas J. A. Kukurs vadītājiem Rīgā, no sava uzņēmuma apgādājot daudzas rakstāmlietu mazumtirgotavas provincē un laukos. Obligāto karadienestu veicis 7. Siguldas kājnieku pulkā, tur beidzot instruktoru rotu.
Pēc Baigā gada satraukumiem, kas saistījās ar vairāku tuvu piederīgo deportācijām un boļševiku padzīšanas L. Kukurs pa daļai atjauno savu uzņēmumu. 1944. g. viņu iesauc Latviešu leģionā, kur viņš ir 2. rotas virsseržants kapt. Meiera bataljonā. Kalpojot latviešu karavīru pulcēšanās vienībā un izpildot kapt. Meiera un ārsta ltn. Auškapa rīkojumus, L. Kukurs palīdz izglābt simtiem latviešu karavīru no krišanas krievu gūstā Dancigā.
Pēckara pirmajās dienās L. Kukurs darbojas Hamburgas latviešu aprūpes birojā, palīdzot daudziem bēgļiem un no gūsta atbrīvotiem karavīriem. Pēc izceļošanas uz Austrāliju, viņš 1952. g. pievienojas DV Adelaides nodaļas saimei, būdams viens no nodaļas dibinātājiem, un strādājot kā nodaļas, tā vēlāk DV Austrālijas valdē. Viņam ir lieli nopelni Sidrabenes latviešu veco ļaužu mītnes izveidošanā. L. Kukurs darbojās arī latviešu nama Tālavas kooperatīva valdē, bet brīvajā laikā bija liels mednieks un makšķernieks.
Piedaloties ilgi neredzētam, kuplam ļaužu pulkam, L. Kukuru pēdējā gaitā izvadīja 23. janvārī no Centennial parka krematorijas."

B. Andersons. Miris Laimons Kukurs. Austrālijas Latvietis, Nr. 1564, 13.02.1981, 3. lpp.

Affinities

Additional names

Laimons Kukurs

Service

Sigulda
Obligāto karadienestu veicis 7. Siguldas kājnieku pulkā, kur beidzis instruktoru rotu.

1944
Latvian Legion
1944. gadā iesaukts Latviešu leģionā, kapteiņa Meiera bataljonā, kur pildījis 2. rotas virsseržanta amatu.

Working place

05.1942
Jāņa Alfrēda Kukura grāmatu veikals
Aspazijas bulvāris, Rīga
30. gadu otrajā pusē bijis akciju sabiedrības "Kukurs" grāmatu un rakstāmlietu firmas līdzīpašnieks. Vācu okupācijas laikā atgūst padomju okupācijas gadā nacionalizēto ģimenes grāmatniecības uzņēmumu – rakstāmlietu veikalu, kas tobrīd atradies Aspazijas gatvē 10 ar nodaļu Marijas ielā 18.

1945
Hamburga
Pēc kara strādājis Hamburgas latviešu aprūpes birojā.

1946
Glikštate
Vēlāk bijis komandants Glikštates DP nometnē Vācijā.

Emigrated

1949
Austrālija
1949. gadā ar ģimeni emigrē uz Austrāliju.

Participation in organisations

1952
Daugavas Vanagi
Adelaida
1952. gadā pievienojas DV Adelaides nodaļas saimei, būdams viens no nodaļas dibinātājiem. Bijis pirmās valdes sekretārs-kasieris, revīzijas komisijas priekšsēdētājs, vēlāk kasieris arī divās DV Austrālijas valdēs.

Buried

23.01.1981
Centennial Park Cemetery
Pēdējā gaitā izvadīts 23. janvārī no Centennial parka krematorijas.