Laila Balode

Roles: singer

Birth time/place

1936

Personal information

BALODE Laila (dz. Jurasova, *1936.7.IX Rīgā) – koncertdziedātāja soprāns. Stud. solodziedāš. JMMV pie T. Ābeles (1955-57). Piedal. fabrikas Rīgas Tekstils kluba mūz. amatieru grupā, kļuvusi par mākslin. pašdarbības PSRS mēroga konkursa laureāti (1956). 1957-63 stud. dziedāš. LK pie Veras Krampes, beigusi Doras Brutānes klasi. 1963-67 bijusi LRd Teodora Kalniņa kora māksliniece. Gandrīz 25 gadus bijusi Ljas VF soliste (1967-91). Piedal. koncertlekcijās un sniegusi regulārus solokoncertus Rīgā u.c. Ljas pilsētās, PSRS pilsētās, arī attālās vietās, Ziemeļu ledus okeāna salās (1968), veikusi turnejas Vācijā (1968, 1971, 1975), Čehoslovākijā (1970), Ungārijā (1972) – sadarbībā gk. ar pianistu Pēteri Pečerski, ērģeln. Oļģertu Cintiņu un Pēteri Sīpolnieku, Ljas VF kamerorķestri. Programmās liriskā sopr. un koloratūrsoprāna klasiskais repertuārs un latv. solodziesmas. Pēc Leonīda Vīgnera ieteikuma iestudējusi Reinholda Gliera Koncertu balsij un SO. Veikusi ieskaņojumus LRd.

DISKOGR.: LP, Mūzika bērnudārzā,1, [latv.komp. bērnu dz., B. – sopr., u.c.], M70 – 38155-6, Melodija, Rīgā, 1976; LP, Mūzika bērnudārzā, [ tas pats], M70 – 38157-8, [tas pats]

Lit.: Živitere A. Kam vajadzīgs skaistums // LunM, 1982. 3. XII

A.Klotiņš

Occupations