Konrāds Ubāns

2 pictures

31.12.1893 – 30.08.1981

Konrāds Ubāns (1893–1981) – gleznotājs.

Birth time/place

31.12.1893
Rīga

Place/time of death

30.08.1981
Rīga

Personal information

Dzimis dzelzceļa strādnieka Jēkaba un mājsaimnieces Ilzes Ubānes ģimenē.

1915: 1. pasaules kara laikā devies bēgļu gaitās uz Krieviju, kur pusgadu mācījies Penzas pilsētas mākslas skolā.

1944: sieva Elīna ar dēliem Māri, Andreju un Juri devās bēgļu gaitās uz Vāciju.

Otrā sieva gleznotāja Lidija Palepa-Ubāne (1913–2001).

Vairāk skat. Daces Lambergas šķirkli par Konrādu Ubānu: Konrāds Ubāns - Nacionālā enciklopēdija (enciklopedija.lv)

Professional activity

Kopš 1911: piedalījās izstādēs.

1915: kopā ar gleznotājiem Aleksandru Drēviņu, Kārli Johansonu, Valdemāru Toni nodibināja pulciņu "Zaļā puķe".
1919. gada vasarā K. Ubāns kopā ar Ģedertu Eliasu, Jēkabu Kazāku, Oto Skulmi, Romanu Sutu, Niklāvu Strunki un Valdemāru Toni dibināja Ekspresionistu grupu, ko 1920. gadā nosauca par Rīgas mākslinieku grupu.

1920: notika pirmā personālizstāde.

Quotes

PAR KONRĀDA UBĀNA PROFESIONĀLO DARBĪBU

"Ubāns ir dzimis pilsētnieks. Mācījies kādu laiku Rīgas, Odesas un Penzas mākslas skolās. Kā cilvēks viņš ir kluss un mierīgs, aizvien laipnu smaidu vaigā. Viņš ir atturīgs, neuzbāzīgs un smalkjūtīgs, liels vērotājs, bet par visu vairāk dzejisks liriķis. Un tāda ir arī Ubāna māksla, kuras pamatā ir lirisks miers un klusums, klusums visos virzienos, kā krāsā, tā kompozīcijā. Tādēļ arī Ubānam ir darbi, kuru nevar skatīt lielās un trokšņainās telpās, bet tiе jāskatās, kā kad klausītos kamermūziku. [..] Ubāna reālība ir stipri individuāla, stipri pārveidota. Tā ir moderna latviešu cilvēka skatīta īstenības tēlošana. Ubāns ir liels meistars gleznas virsmas apdarē, ar ļoti labi kvalitāti otas triepienā. Viņam ir tīri jutekliska krāsu pieredze, melodisks un piesātināts zieds. Ubāna māksla ir vienreizēja, tā ir latvieša daba, latviskā lietu uztvere latviskā traktējumā, kо mēs redzam Ubāna darbos."

Kalmīte, Jānis. Konrāds Ubāns. Daugavas Vēstnesis. Māksla - Literatūra -Zinātne, Nr.4 (15.03.1942)

"Būdams galvenā kārtā peizāžists un pamazām sliekdamies uz reālisma pusi, bet ziedodams visu uzmanību kolorītam, viņš izveidoja savu īpatnējo “ūbānisko” pieeju. Pastoziem, piesātinātiem toņiem viņš gleznoja vidēja un nelielu izmēru lauku un priekšpilsētas ainavas – visbiežāk rīta vai vakara gaismā – ar plašām, masīvam ēnu partijām (sevišķi bagāti variējot zilos un tumšzaļos toņus). Šai savai izveidotajai metodei viņš palika uzticīgs visu mūžu. Pa retam viņš gleznoja art ģīmetnes. īpatnējā gleznieciskā tvērumā. bet teicami izceldams tēlotās personas “tipu”."

Eglītis, Anšlavs. Latvijā miris Konrāds Ubāns. Laiks, Nr.73 (12.09.1981)

Affinities

Name at birth

Aleksandrs Kārlis Konrāds Ubāns

Education

Penzas zīmēšanas skola
Penza

1900–1902
Mācījies Jēzus draudzes skolā.

1902–1910
Ģ. Odiņa Tirdzniecības skola

1910
Odesa
Pusgadu mācījās Odesas mākslas skola.

1911–1915
Rīga
Mācījās Rīgas pilsētas mākslas skolā, mācības pārtrauca 1. Pasaules karš.

1922
Vācija
Studiju nolūkos atradās Vācijā.

1922
Francija
Studiju nolūkos atradās Francijā.

Participation in organisations

Rīgas mākslinieku grupa.

1924–1925
Mākslinieku biedrība "Sadarbs"

Service

1917–1918
Krievija
Mobilizēts Krievu armijā un ieskaitīts 2. Latviešu strēlnieku brigādē.

Working place

1920–1925
Valsts Mākslas muzejs
Rīga
Sāka strādāt kā direktora Burkarda Dzeņa palīgs.

1925–1940
The Art Academy of Latvia
Gogoļa iela 3, Rīga
Gleznošanas pasniedzējs.

1946–1950
Teodora Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Glezniecības katedras docents, vēlāk profesors.1950: atbrīvots no Glezniecības katedras profesora pienākumiem, darbā atjaunots 1956. gadā.

Buried

04.09.1981
Rīgas Pirmie Meža kapi