Kazis Duncis

Roles: translator

12.11.1914 – 1999

Birth time/place

12.11.1914
Lietuva

Place/time of death

1999

Personal information

Duncis Kazis (1914.12.XI Lietuvā - 1999) - tulkotājs.
Māc. Jelgavas ģimnāzijā 30. gados sācis tulkot no liet. val.: L.Dovīdēna rom. "Brāļi Domeikas" (1937), P.Cvirkas "Franks Kruks" (1941). No 1932 laikr. "Zemgales Balss", žurn. "Tāle" u.c. ar vārdu Kārlis Duncis public. dzejoļus. Ljas laikrakstos D. rakstījis par liet. rakstniecību, Lietuvas - par latviešu. Kopā ar M.Grīnfeldi veidojis žurn. "Karogs" 1941. g. 2. nr. tulkojumu daļu - tulk. P.Cvirkas, J.Baltuša, J.Gruša, J.Marcinkeviča, T.Tilvīša, V.Montvilas darbus. Kara laikā dzīv. Kandavā. Laikr. "Padomju Jaunatne" (1944-45) public. rakstus par latv. un liet. literatūru. Tulk. atsevišķus S.Nēres, V.Montvilas (1945), M.Macijauskienes (1982) dzejoļus. 50. gados tulk. jakutu un čukču pasakas. Sar. atmiņas par E.Ādamsonu ("Karogs", 1982, 6).
R.Briedis

Occupations