Kārlis Skujiņš

Roles: pastor

16.03.1885 – 23.02.1959

Birth time/place

16.03.1885

Place/time of death

23.02.1959
Ņūkāsla

Personal information

Skujiņš Kārlis – mācītājs. Arņa Skujiņa tēvs.
Dz. lauksaimnieku rentnieku ģim. Beidzis Limbažu pils. psk., Pēterburgas 9. ģimn., Tērbatas univ. Teoloģijas fak. (1916). Bijis mācītājs Dzērbenē, Raunā, Kalsnavā, Krustpilī (1921-44), Augsburgā Vācijā (1944-50), Ņūkāslā Austrālijā (1950-59).
Sar. grām. "Krustpils draudze" (1925) un garāku atmiņu stāstu "Manas mātes stāsti" (public. žurn. "Treji Vārti", 1994, 159-160). Dzejoļus, sprediķus, reliģiski ētiskas apceres un rakstus par Krustpils un Krustpils draudzes vēsturi public. periodikā.
A.Rožkalne

Occupations

Education

mācījiesbeidzis Limbažu pils. psk.

mācījiesbeidzis Pēterburgas 9. ģimn.

–1916
studējisbeidzis Tērbatas univ. Teoloģijas fak.

Working place

1921–1944
Raunas evaņģēliski luteriskā baznīca
No 1921. līdz 1944. gadam bijis mācītājs Dzērbenē, Raunā, Kalsnavā, Krustpilī.

Buried

26.02.1959
Apbedīts Rukvudas latviešu kapsētā.