Kārlis Mačernieks

1864 – 1908

Birth time/place

1864

Place/time of death

1908

Personal information

MAČERNIEKS Kārlis (1864-1908) - aktieris, grāmatizdevējs un literāts.
Precīzu biogr, ziņu trūkst. 19. gs. no 70. līdz 90. gadu vidum bijis spiestuves īpašnieks Cēsīs, no 1881 rosīgi izd. daiļlit., darbojies Cēsu Latv. labdarības b-bā par aktieri un režisoru, pēc tam bijis ceļojošs aktieris un kupletists Rīgā. M. sar. un izd. lugas "Aizliegtas mīlestības augļi", "Un pēdīgi visi laimīgi!" (abas 1881), "Veca mīlestība nerūs!" (1883), "Varmāka" (1885) u.c., arī tulk. un lokalizējis lugas, sast. krāj. skatuves vajadzībām "Humora valstībā" (1883) un "Teatrālisku uzvedumu krājums" (1889), sar. diletantiskus dzejoļu krāj. "Pūpoli" (1875) un "Pumpurīši" (1877), izd. pašsacerētus vai pēc svešiem paraugiem atstāstītus prozas darbus - "Mīlestība visu uzvar" un "Nāvē savienoti" (abi 1882). 1905-14 (ar pārtraukumiem) M. izd. un rediģējis humoristiski satīr. žurn. "Ņirga", izd. daudz cittautu aut. darbu tulkojumu. - Ps.: Dadzis, Lapsene, Ņirga, Reķu Viesons, Viesons u.c.
L. Ancīts V. Cēsu un Piebalgas gāmatnieki // Grām., 1991, 2, 83. lpp.
J. Zālītis

Pseudonym

Viesons