Kārlis Bilzens

1 picture
Roles: author, pastor

07.04.1912 – 29.11.1993

Kārlis Bilzens (arī Kārlis Bilzēns; 1912–1993) mācītājs, reliģisku darbu autors. Studējis teoloģiju LU, kandidāta gadu kalpojis Cēsu lauku draudzē, ordinēts 1934.24.VI par Jelgavas Sv. Annas draudzes mācītāja adjunktu. 1934-1936, turpinot gatavoties pasniedzēja darbam augstskolā, studējis Bāzeles universitātē pie ievērojama teologa Karla Barta. 1940 grāmatā tika izdots Bilzena doktora darbs "Jēzus Kristus augšāmcelšanās un tā nozīme kristīgajā ticībā un cerībā", kuru 1943. gadā aizstāvot, viņš ieguvis teoloģijas doktora grādu. Bijis mācītājs Akadēmiskajā (no 1937), Kristus, Jāņa (no 1941) draudzēs. Līdztekus strād. par ticības mācības skolotāju Rīgas skolotāju inst. un Franču licejā. 1943-44 Rīgas Teoloģijas augstsk. privātdocents. Grāmatās izdoti B. sprediķi "Kristīgā baznīca Kristus gaismā" (1935), "Kas ir Kristus baznīcas cerība.." (1938). 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, kur no 1948. gada vadījis Pasaules luterāņu federācijas bēgļu jaunatnes darbu amerikāņu un franču zonās. 1949. gadā izceļojis uz ASV, kur bijis mācītājs Minesotā, teoloģijas un vācu valodas pasniedzējs Augsburgas koledžā un Konkordijas koledžā Minesotā. 1957. gadā pārcēlies uz Vašingtonu darbam amerikāņu luterāņu draudzē, 1963. gadā atgriezies latviešu draudzē. Trimdā grāmatā publicējis svētrunu kopojumu "Sprediķu izlase" (1960) un grāmatu "Jaunās Derības komentāri" (1977).

Birth time/place

07.04.1912
Matīši

Place/time of death

29.11.1993
Vašingtona

Personal information

Vecāki: pulksteņemeistars un fotogrāfs Pēteris un skolotāja Līna Marija (dz. Gaigala) Bilzēni.
Radinieks, himnas autors Kārlis Baumanis, no tēva puses, un mātes brālis, Lugažu mācītājs, Lettonias filistrs Kārlis Gaigals, no mātes puses bija dziļi ietekmējuši vecāku māju.
Daudz ierosmju deva viņa garīgais audzinātājs, vēlākais armijas mācītājs Pēteris Apkalns.
1949. g. decembrī laulības ar medicīnas kandidāti Valiju Skaidrīti Vanderi.

Affinities

Kārlis Baumaņu - Relative

Occupations

Additional names

Kārlis Otto Leonhards Manfrēds Bilzēns

Education

University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studē teoloģiju LU

1935–1936
Bāzele
Studējis pie ievērojamā teologa K. Barta, turpinot gatavoties pasniedzēja darbam augstskolā.

Participation in organisations