Kārlis Baltgailis

1 picture

27.03.1893 – 15.02.1979

Kārlis Baltgailis (1893–1979) – gleznotājs un pedagogs. 

Birth time/place

27.03.1893
Gatarta

Place/time of death

15.02.1979
Cēsis

Personal information

Dzimis zemnieku ģimenē.

Professional activity

Kopš 1913: piedalījies izstādēs.

Quotes

PAR KĀRĻA BALTGAIĻA PROFESIONĀLO DARBĪBU

"Baltgaiļa galvenie izteiksmes līdzekļi ir tempera un akvarelis. [..] Viņa kompozicijas galvenais noteicējs ir līniju un kustību ritms. Ar šo ritmu vijīgu un reizē mazliet satrauktu, Baltgailis panāk laukumu izkārtojumu un īpatas noskaņas. [..] Kā tematiskā, tā formālā ziņā izcilākie Baltgaiļa mākslas veikumi ir sastopami strēlnieku ciklā. Ar lielu sirsnību un aizrautību Baltgailis rada strēlnieku cīņu epopeju. Kā viens no pašiem labākajiem latviešu strēlnieku varonīgo gaitu tēlotājiem, viņš atradis te vispilnīgāk savu pasauli, savu izteiksmi, bagātas noskaņu gaismas. [..] Mākslinieciskiem līdzekļiem viņš parāda notikumu kodolu, simbolikas uztverē ver skatītājam latviešu karavīra likteņus (piem. Nāves salā) un meklēdams ekspresiju ievēro vienkāršību un arī viņa skatījumā latviešu cīnītāju apvijoties ar liriskām skumjām, izpaužas mierīgā, apvaldītā vīrišķībā, aiz kuras slēpjas pārdzīvojumu dziļums, lepni panesot ciešanas un grūtības. Šais darbos bagātos iekšējos reģistros veras paša mākslinieka jūsmīgā, impulsīvā personība, kurai ir aicinājums nesavtīga kalpošana savam uzdevumam."

Siliņš, Jānis. Kārlis Baltgailis. Students, 1939, Nr. 11.

Katra Kārļa Baltgaiļa glezna ir patstāvīgs mākslas darbs ar savu, mākslinieka iemīļotu, raksturīgu noskaņu un krāsziedu. Viss kalpo vienam mērķim – apcerētā notikuma labākai, iejutīgākai atklāsmei. Kompozīciju izpildījuma paņēmieni parasti ar dekoratīvu noslieci, neieslīgstot sīkumos, bet – nekāda dekorativisma, ārišķuma. Nekādas sentimentalitātes vai teatrālas dižošanās – zemnieciska, paskarba īstenības uztvere, kuri, ja vien skatītājs Ir spējīgs tiktāl iedziļināties, atklājas patiesa, dziļu jūtu pasaule. Tāpat kā latviešu tautasdziesmās.
Kārlis Baltgailis nav tikai vēsturiskās glezniecības meistars. Viņa darbu klāstā atrodami arī dzimtās Vidzemes vidienes lauku darbu notēlojumi, ainavas, ģīmetnes, klusās dabas. Dažs labs no šiem gleznojumiem ir sasniegums, kas paspēkam vienīgi krietnam un pieredzējušam māksliniekam, un tomēr – pamatu pamatos Kārlis Baltgailis ir latviešu strēlnieku mākslinieks. Strēlnieku tēmai atdoti labākie gleznotāja spēki, tur viņa lielākās veiksmes.

Skulme, Jurģis. Kārlis Baltgailis. Karogs, 1973, Nr. 3.

Affinities

Occupations

Education

–1917
Penzas zīmēšanas skola
Penza

1906–1907
Art studio of Janis Rozentāls
Alberta iela 12–9, Rīga
Kādu laiku mācījies Jaņa Rozentāla privātajā mākslas studijā.

1907–1911
Ata Ķeniņa reālskola zēniem
Tērbatas iela 15/17, Rīga

Service

1917–1920
Kā brīvprātīgais iestājies 5. Zemgales Latviešu strēlnieku pulkā, apbalvots ar Jura krustu par cīņām pie Mazās Juglas; 1918. – piedalījies cīņās Sibīrijā, 1920: kopā ar Imantas pulku no Vladivostokas atgriezies Latvijā.

Working place

1920–1922
Cēsis
Strādājis par skolotāju Cēsu arodskolā un sieviešu ģimnāzijā.

1922–1944
Jelgavas Skolotāju institūts
Jelgava
Zīmēšanas un mākslas vēstures skolotājs.

1945–1956
Cēsu 2. vidusskola
Valmieras iela 19, Cēsis
Skolotājs.

Participation in organisations

1926–1940
Mākslinieku biedrība "Zaļā vārna"
Rīga
Vadījis grupu.

1945
LPSR Mākslinieku savienība
Latvija
Biedrs; 1950: izslēgts no savienības, 1958: atjaunota dalība organizācijā.

Buried

25.02.1979
Cēsis
Apbedīts Cēsu Meža kapos.