Juris Rozēns

09.10.1869 – 11.03.1927

Birth time/place

09.10.1869

Place/time of death

11.03.1927

Personal information

ROZĒNS Juris (1869.9.X Sesavas pag. Žibartos - 1927.11.III Sanfrancisko, ASV) - mācītājs un žurnālists.
Dz. saimnieka ģimenē. Māc. reālskolā, Jelgavas ģimnāzijā, 1887 nolicis gala eksāmenus Rīgas gub. ģimnāzijā. No 1888-94 stud. teoloģiju Tērbatas univ., 1894 mācītāja kandidāts Sesavā, 1896 palīgmācītājs Nurmuižā, vēlāk Sabilē, Pēterburgas Jēzus draudzē. 1900 Kaukāza kara apgabala mācītājs Tiflisā, 1904 Viļņas kara apgabala mācītājs Rīgā.
1901-04 izdevis žurn. jaunatnei "Jaunais Draugs". No 1901 izdevis "Baznīcas Vēstnesi", kas 1902 pārveidots par laikrakstu "Apskats" un kas pēc R. pārrašanās Rīgā kļuva radikālāks. Pēc tā apturēšanas 1905 izdevis laikrakstu "Dienas Apskats" līdz 1906, kad arī tas apturēts. Savos laikrkastos bez paraksta R. rakstījis par izglītības, kult., reliģijas un baznīcas dzīves jautājumiem.
1906 emigrējis uz ASV, dzīv. Sanfrancisko - bijis mācītājs, līdz 1917 stud. tieslietas Kalifornijas univ., pēc tam strād. par advokātu.
L. Mācītājs Juris Rozēns [nekrologs] // Latvju Grāmata, 1927, 2. nr.
R. Briedis

Education

mācījiesreālskolā

mācījiesJelgavas ģimnāzijā

–1917
studējistieslietas Kalifornijas universitātē

1887
mācījiesnolicis gala eksāmenus Rīgas guberņas ģimnāzijā

1888–1894
studējisteoloģiju Tērbatas universitātē