Juris Janis Vidiņš

1 picture

28.08.1862 – 26.04.1921

Birth time/place

28.08.1862

Place/time of death

26.04.1921

Personal information

VIDIŅŠ Juris Janis (arī Vidiņu Juris, Vidiņu Jānis; 1862.28.VIII Turlavas pag. Ķoniņciema Jaunajos Kruķiņos - 1921.26.IV Ķoniņciemā, turpat apbed.) - žurnālists, publicists, tulkotājs.
Dz. lauksaimnieka ģim. Māc. Kuldīgas vācu ģimn., abitūrijas eksāmenus nokārtojis Rīgas gub. ģimn., vienu semestri stud. tieslietas Tērbatas univ., pēc tam - filoloģiju Pēterburgas univ., no kurienes 1887 izslēgts polit. iemeslu dēļ. Neilgu laiku bijis mājskolotājs, tad laikr. "Dienas Lapa" korektors, vēlāk vairāku laikr. red. loceklis: "Dienas Lapa" (1887-1901), "Mājas Viesis" (1901, 1908), "Latvija" (1908-09), "Liepājas Atbalss" (1909-13). 1904 iestājies Lauksaimn. inst. Leipcigā, kur ieguvis agronoma diplomu. Periodikā rakstījis par tautsaimn., dabas zinātnēm, etnogr., valodniecību, vēsturi u.c. tēmām. Sast. vācu un kr. val. mācību grām., vācu-latv. vārdnīcu (1908), svešvārdu vārdnīcu (1908, 1933 pārstrādāts izd., ko sagatavojis V. dēls Juris Vidiņš), vairākus dažādu prakt. padomu krājumus, to skaitā "Jaunā zelta mājas grāmata" (1-2, 1913; 2.d. ar nos. "Zelta mājas grāmata zemkopjiem"). Tulk. Č. Dikensa rom. "Pikvika kluba piezīmes" (per. 1891 ar nos. "Pikvikieši"), Č. Rīda "Bīstams noslēpums" (1892), O. fon Rūtenberga "Baltijas vēsture" (1908), A. Čehova, M. Gorkija, Ļ. Tolstoja, S. Lāgerlēvas, E. Zolā u.c. aut. darbus. No 1913 dzīv. Nīcā, 1916 atgriezies Ķoniņciemā. - Ps.: Ķoniņš, Džons, Kolonists u.c.
Žurnālistikā un lit. darbojušies arī V. dēli Aleksandrs Vidiņš (1900-1947) un Juris Vidiņš (1905-1962).
L. Pijols I. Alkaini sapņi, gaistošas cerības // Karogs, 1987, 9.
J. Zālītis

Pseudonym

Kolonists

Education

citi izglītības veidiabitūrijas eksāmenus nokārtojis Rīgas guberņas ģimnāzijā

mācījiesKuldīgas vācu ģimnāzijā

studējisvienu semestritieslietas Tērbatas universitātē

–1887
studējisizslēgts politisku iemeslu dēļfiloloģiju Pēterburgas universitātē

1904
studējisieguvis agronoma diplomuLauksaimniecības institūtā Leipcigā

Working place

1887–1901
Laikraksts "Dienas Lapa" (1886–1918)
Rīga
Populāri zinātniskās nodaļas "Zinātne un dzīve" vadītājs

1901
Laikraksts "Mājas Viesis" (1856–1910)
Rīga
Redakcijas darbinieks

1908
Laikraksts "Mājas Viesis" (1856–1910)
Rīga
Redakcijas darbinieks

Buried

Awards

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par darbu "Svešvārdu grāmata".
1934