Juris Bokums

21.07.1877 – 1956

Birth time/place

21.07.1877
Rutki

Place/time of death

1956
Liepāja

Personal information

BOKUMS Juris ( *1877.21.VII Durbes pag. Rutkos - † 1956; apbed. Liepājas Centālkapos ) - harmoniju un ērģeļu būvētājs, fotogrāfs. 1904 pārcēlies uz dzīvi Liepājā, precējies ar Dārtu Roni. Nodarbojies ar fotogrāfēšanu, viņa darbs ir arī pazīstamā fotogr. Valdība nokāp no kuģa Saratova. 1922 kopā ar brāli Jāni B. dib. Liepājā harmoniju fabriku. Ražojis labas kvalitātes instr., kas guvuši augstu novērtējumu rūpniecības izstādēs: Liepājā (1922)  1.  godalga, Rīgā (1926) zelta medaļa, Jelgavā (1927) Goda krusts. Kopumā izgatavojis ~ 250 harmonijus. Viņa būvētie harmoniji atrodas Piltenes, Liepājas Sv. Annas, Līvānu katoļu u. c. baznīcās, kā arī RMM Rīgā. 1940 padomju okupācijas laikā B. instr. fabrika slēgta. 30. gadu beigās viņš pievērsies arī ērģeļbūvei, kur piepalīdzējis dēls Matīss B. Meistars uzbūvējis 4 ērģeles: Bārtā un Brunavā (1939), Gudeniekos un Grobiņā (1941-45). Rakstījis publikācijas laikr. Kurzemes Vārds. Darb. Liepājas Latv. b-bā, Liepājas Fotogrāfu apvienībā un Sv. Annas bazn. padomē.

Lit.: Ilustrēts Žurnāls, 1924, 15; J.Bokuma fabrikas reklāmas prospekts, R., 1926 ; Grauzdiņa I., Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē, R.1987, 163. lpp.

E.Zemovičs, I. Žune

Buried

1956
Liepājas Centrālā kapsēta