Joņs Trūps

1 picture

27.06.1924 – 07.06.1989

Birth time/place

27.06.1924
Sakstagols

Place/time of death

07.06.1989

Personal information

Dzimis Dzeņagola Lejīšos zemnīku Aloiza Trūpa un Martas (dzim. Šķesters) ģimenē. Mātestēvs Francis Šķesters no Makašāniem bijis pazīstams latīņu drukas aizlieguma laiku grāmatu pārrakstītājs.
1957: apprecējies ar Tamāru Bičevsku.

Professional activity

1940–1944: Rēzeknes Valsts ģimnāzijas skolēnu literārā žurnāla "Liesmiņa" (arī "Līsmeņa") redaktors un mākslinieciskais noformētājs. 
1944: pirmā publikācija"Latgolas nabreiveibas laikmata dzīsminīks Francis Škesters" laikrakstā "Latgolas Bolss", 15. martā.
Kopš 1960. gada vairāku trimdas autoru grāmatu ilustrators, "Tāvu zemes kalendara" vāka zīmējumu autors, daudz ilustrāciju publicēts arī laikrakstā "Latgolas Bolss" un žurnālā "Dzeive". Zīmējis Andryva Jūrdža fonda markas. Bijis radio "Brīvā Eiropa" līdzstrādnieks. 

Affinities

Francis Šķesters - Grandfather

Pseudonym

Jerums Osvejs, Dzeņupeits, Salimons Pyurs, J. Sylagaiļs, Sylagaiļu Broņķels, Joņs Smyldzāns, Bukarogs, Kacarāgs

Additional names

Jānis Trūps

Residence

–1946
Līdz 1946. gadam dzīvojis amerikāņu karagūstekņu nometnē.

1948
Kā pārvietotā perosna (Displaced Person) nomitināts Vircburgā. 

1951
Izceļojis uz ASV. Sākumā strādājis dažādus gadījuma darbus, bet vēlāk strādājis fabrikā Lenkasterā, Virdžīnijas štatā. Brīvajā laikā mācījies un sekmīgi pabeidzis korespondences ceļā tehniskās zīmēšanas kursu. 

1985–1989
Par paša līdzekļiem izdotā žurnāla "Latgaļu Ziņnesis" (1–6 numurs) galvenais redaktors.

Education

Beidzis Vašingtonas mākslas skolu, specializējies grafikā un industriālajā mākslā. 

1932–1936
Dricāni
Beidzis  Dricānu pamatskolu. 

1940–1944
Rēzekne
Mācījies Rēzeknes valsts ģimnāzijā, bet mācības pārtraucis karš. 

1947
Beidzis Vircburgas latviešu ģimnāziju. 

1948–1950
Studējis literatūru un filozofiju Vircburgas universitātē

Service

1944
1944. gadā ticis iesaukts Latviešu leģionā, nosūtīts uz Pomerānijas fronti, ievainots, ārstējies kara slimnīcā Bavārijā, kur sagaidījis kara beigas. 

Working place

1958
Strādājis par palīgzīmētāju elektronikas uzņēmumā, kas atbalstījis viņa mācības Vašingtonas mākslas skolā. Pēc skolas beigšanas paaugstināts darbā par vecāko ilustratoru. 

1964–1985
Laikraksta "Latgolas Bolss" un žurnāla "Dzeive" līdzredaktors. 

1987
Paaugstināts par inženieri Komerciālo publikāciju nodaļā. 

Participation in organisations