Jōņs Silkāns

2 pictures
Roles: poet, publicist

07.07.1899 – 07.11.1955

Jōņs Silkāns (1899-1955) – dzejnieks publicists. Mācījis Mērdzenes pagastskolā, Ludzā, vēlāk – Sanktpēterburgā. 1919. no studijām atgriezies Latvijā un strādājis par skolotāju dažādās Ludzas apriņķa skolās. 1922. gadā sācis presē publicēt dzejoļus, fabulas un publicistiskus rakstus par izglītības jautājumiem. Izdevis sešus dzejoļu krājumus. Silkāna dzeja ir nepretencioza, vienkārša, bez spilgtiem tēliem; tā ir aprakstoša un pamācoša. 1944. gada rudenī devies trimdā uz Vāciju, kopš 1947. gada dzīvo Kanādā, kur strādā būvniecībā, pēc tam – Hamiltonā slimnīcā. Fabulās un trimdas periodā publicētajos rakstos Silkāns kategoriski vērsies pret latgaliešu valodas noliedzējiem un ierobežotājiem.

Birth time/place

07.07.1899
Avīši
Dzimis Avīšu ciemā, toreizējā Mērdzenes pagastā, mūsdienās – Pušmucovas pagasts.

Place/time of death

07.11.1955
Hamiltona

Professional activity

Pirmā publikācija1922: dzejolis "Lai tyuces mōcas" laikrakstā "Tautas Avīze" (1922.16.VIII.).

Dzejas krājumi1923: "Reita skaņas" (Ludzas Latgalīšu Kulturas Veicinoš. Bīdrība).
1924: "Klajā" (Ludzas Latgalīšu Kulturas Veicinoš. Bīdrība).
1925: "Iznīceiba" (izdevējs V. Sujers).
1925: "Tev" (izdevējs V. Sujers).
1932: "Škola".
1932: “Laika atbalss".

Daudzi dzejoļi periodikā. tostarp žurnālā "Zīdūnis" (1923), krājumā "Sējējs" (1925, 1, 1928, 2), žurnālā "Straume" un citos.

Proza1943-44: Publicējis fabulas krājumā "Olūts".
1955: fabulu krājums "Fabuleņas" (Latgaļu izdevnīceiba; atkārtots izdevums Latvijā 1991. gadā).

Raksta publicistiskus rakstus par izglītības jautājumiem žurnālā "Latgolas Škola" u.c.

Atzinības1954: Trimdā latgaliešu drukas aizlieguma atcelšanas 50. gadadienai veltītajā literāro darbu sacensībā tika godalgots Silkāna fabulu krājums "Fabuleņas" (1955), kurā apkopotas fabulas par dažādām sadzīves parādībām.

Occupations

Pseudonym

Līsmiņš, Nūvārotojs, Silkalns, Viļneits, J. Sils

Education

1908–1911
Mērdzenes pagastskola
Mērdzine
Mācījies Mērdzenes pagastskolā.

1913–1917
Ludzas pilsētas skola
Ludza
Mācījies Ludzas pilsētas skolā.

1918–1920
Ludzas ģimnāzija
Ludza
Mācījies Ludzas ģimnāzijā.

1919
Sanktpēterburga
Papildinājis zināšanas dažādās mācību iestādēs Petrogradā.

1920
Rēzekne
Beidzis skolotāju sagatavošanas kursus Rēzeknē.

Working place

1920–1944
Ludzas novads
Strādājis par skolotāju Ludzas apriņķa skolās (Pušmucovā, Zvirgzdenē, Ludzas arodskoā), par pārzini – Ludzas pilsētas pamatskolā; rīkojis jaunatnes vakara kursus.

1947
Hamiltona
Strādnieks-būvstrādnieks Kanādā (trimdas sākuma gados).

1948
Hamiltona
Strādā slimnīcā Hamiltonā.

Emigrated

1944
Vācija
Emigrē uz Vāciju 1944 rudenī.

1947
Hamiltona
Pārceļas uz Kanādu.

Buried

Hamiltonas katoļu kapos (Hamiltona, Kanāda).