Joņs Cibuļskis

1 picture

19.10.1911 – 03.01.1997

Joņs Cibuļskis (arī Cybuļskis, 1911–1997) – skolotājs, dzejnieks, grāmatizdevējs. Dzejnieka Andrīva Jūrdža mazdēls. Jau ģimnāzijas gados sācis darboties latgaliešu periodiskajos izdevumos – laikrakstā "Latgolas Vōrds", žurnālā "Zīdūnis". Paralēli darbam Viļakas pagasta pamatskolās nodarbojies ar kolportāžu, Viļakā atvēris grāmatu un rakstāmlietu veikalu "Centība" ("Ceņteiba"), bet 1939. gadā kopā ar Vladislavu Loci izveidoja latgaliešu rakstu valodas grāmatu apgādu "Māras zeme", kas pirmos četrus gadus pastāvēja uz Cibuļska vārda, bet no 1942. gada tā vadību pārņēma Vladislavs Locis. Līdz 1940. gada jūnijam izdevniecība paspēja izdot piecas grāmatas latgaliešu rakstu valodā un "Tāvu zemes kalendāru". 1949. gada 30. augustā arestēts un notiesāts uz divdesmit pieciem gadiem labošanas darbos. Kopš 1955. gada dzīvojis Rīgā, strādājis Bolderājas zivju pārstrādāšanas rūpnīcā. Daudzus gadus vācis un apstrādājis latgaliešu folkloru, publicējis sava vectēva A. Jūrdža un P. Miglinīka arhīva materiālus, vācis kultūrvēsturiskus materiālus par dzimtā pagasta vēsturi un darbiniekiem, nodevis šos materiālus Valsts bibliotēkas rokrakstu nodaļai. 1995. gadā apbalvots ar V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Birth time/place

19.10.1911
"Dekteri"

Place/time of death

03.01.1997
Rīga

Personal information

Dzimis Nautrēnu pagasta Dekteru ciemā zemnieku Pītera un Johannas Cybuļsku ģimenē kā jaunākā atvase piecu bērnu ģimenē. Viņa mātes Johannas tēvs – dzejnieks Andrīvs Jūrdžs.

Professional activity

Grāmatu tirdzniecība un izdevējdarbība
Strādājot Viļakā, 30. gados pievērsies grāmatu kolportāžai.

Grāmatu veikali
1929. gadā kopā ar Fr. Kokoreviču Viļakā atvēris grāmatu un rakstāmlietu veikalu "Centība" ("Ceņteiba"), tirgojis mācību līdzekļus, daiļliteratūru, praktiskas grāmatas, avīzes un žurnālus, cenšoties sagādāt iespējami pilnīgu latgaliešu literatūras klāstu.
Veikala apgādā Cibuļska redakcijā izdots "Tāvu zemes kalendars" 1938. gadam.

Vācu okupācijas laikā 1941. gadā Rēzeknē atvēris grāmatu un rakstāmpiederumu veikalu, apgādājis "Tāvu zemes kalendāru" 1942. gadam (redaktors V. Lōcis–Vaidelāns).

J. Cybuļska izdevnīceiba
Par Latvijas Valsts bibliotēkai pārdoto Andriva Jūrdža rokraksta grāmatu (LNB RX2, 1, 2) ieguvis līdzekļus izdevējdarbības uzsākšanai.
1939. gadā kopā ar Vladislavu Loci izveidoja izdevniecību. Līdz 1940. gada jūnijam tā paspēja izdot piecas grāmatas latgaliešu rakstu valodā, to skaitā B. Brežgo "Latgolas zemnīki krīvu dzimtbyušonas laikūs", J. Pabērza "Rokstu krōjuma" 1. daļu, V. Loča–Vaidelāna romānu "Brōli", kā arī "Tāvu zemes kalendaru" 1940. un 1941. gadam.

Padomju varas laikā 1940. gadā izdevējdarbība tika pārtraukta.
Par J. Cibuļska izdevniecības idejisko un finansiālo mantinieci uzskatāma Vladislava Loča izdevniecība, kas darbību turpināja arī vēlāk trimdā.
Materiālu vākumi un publikācijasJau ģimnāzijas gados sācis darboties latgaliešu periodiskajos izdevumos. Periodikā publicēti dzejoļi, atmiņu fragmenti un kultūrvēsturiskas apceres.
Pirmā publikācija – dzejolis "Darbinīkam" žurnālā "Zīdūnis" 1932 (7.–8. nr.).
1995. gadā izdots atmiņu un atziņu krājums "Myuža dīnys, myuža dūmys".

Pēdējos desmit dzīves gadus vācis latgaliešu leksikas materiālus skaidrojošajai latgaliešu–krievu vārdnīcai "Latgaļu vōrdneica" (manuskriptā), Latgales leksikas un folkloras materiālus, kultūrvēsturiskus materiālus par dzimtā pagasta vēsturi, kā arī senas latgaliešu grāmatas un dokumentus.
Rakstījis latgaliešu rakstu valodā kultūrvēsturiskus apcerējumus, atmiņas un pārdomas, dzejoļus un aforismus, izstrādājis biogrāfiskus pētījumus par Andrivu Jūrdžu un Pīteri Miglinīku un publicējis A. Jūrdža un P. Miglinīka arhīva materiālus.

Savus sacerējumus, kas lielākoties nav publicēti, pārrakstījis vairākos eksemplāros, dāvinājis draugiem un līdz ar sakopotajiem materiāliem nodevis glabāšanā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā.
Avoti
Lilija Limane (b. g.). Šķirklis Cibuļskis (arī Cybuļskis) Jōņs. Datubāze "Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam". http://lgdb.lnb.lv/index/person/1897/

Affinities

Andrivs Jūrdžs - Grandfather
Viktors Cibuļskis - Brother

Pseudonym

J. Sylmalīts, J. Sylmaļs, Joņs Buļskis

Additional names

Jōņs Cybuļskis, Juoņs Cybuļskis, Jānis Cibuļskis

Education

1919–1923
Liuzinīku pamatskola
Mācījies Livzenieku (Liuzinieku) pamatskolā.

1924–1926
Nautrēnu pamatskola
Rogovka
Mācījies Nautrēnu sešklasīgajā skolā (Rogovkas pamatskolā).

1927–1933
Aglona Gymnasium
Aglona
Beidzis Aglonas ģimnāziju.

1949
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Ap 1949. gadu iestājies Latvijas Universitātes Vēstures fakultātes neklātienes nodaļā.

Working place

1929
Viļaka
1929. gadā Viļakā atvēris grāmatu un rakstāmlietu veikalu "Centība" ("Ceņteiba") (kopā ar Fr. Kokoreviču).

1930
Laikraksts "Latgolas Vōrds"
Rīga
20. gadsimta 30. gados laikraksta "Latgolas Vōrds" korespondents.

1933–1940
Viļakas novads
Strādājis par ticības mācības skolotāju Viļakas pagasta pamatskolās.

1940–1941
Tilžas pagasts
Skolotājs Tilžas pagasta Ruskulovas pamatskolā

1941
Rēzekne
Vācu okupācijas laikā 1941. gadā Rēzeknē atvēris grāmatu un rakstāmpiederumu veikalu.

1942–1944
Nautrēnu pamatskola
Rogovka
Skolotājs Nautrēnu sešgadīgajā pamatskolā.

1944–1949
Raņķi 6-year Primary School
Kuldīgas novads
Kuldīgas rajona Raņķu septiņgadīgās skolas skolotājs un direktors

1955
Bolderāja
Kopš 1955. gada dzīvojis Rīgā, strādājis Bolderājas zivju pārstrādāšanas rūpnīcā.

Participation in organisations

12.04.1939
J. Cybuļska izdevnīceiba (1939–1941)
Tautas iela 6
Dibinātājs

1944
1944. gadā darbojies Latgales rakstu brīvības svētku organizācijas komitejā.

Detention

30.08.1949–1955
Rostova pie Donas
1949. gada 30. augustā arestēts un notiesāts uz divdesmit pieciem gadiem labošanas darbos. No 1949. līdz 1955. gadam bijis ieslodzījumā, strādājis Volgas-Donas kanāla būvdarbos Rostovas apgabalā, pēc tam strādājis akmeņlauztuvēs un meža darbos Staļingradas apgabalā. 1955. gadā atbrīvots.

Residence

1955
Rīga
Kopš 1955. gada dzīvojis Rīgā.

Memorials

08.07.1996
Tautas iela 6
Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem uzstādīts vietā, kur atradās Joņa Cibuļska vadītā izdevniecība – Viļakā, Tautas ielā 6. Pieminekļa autors ir tēlnieks Jānis Bārda. Piemineklī iekalti vārdi – "Latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā Vincentam Leiko un Joņam Cibuļskam".

Buried

Ulbrokas kapi

Awards