Jezups Soikāns

25.11.1889 – 25.07.1930

Birth time/place

25.11.1889

Place/time of death

25.07.1930
Rīga

Personal information

Soikāns Jezups (1889. 25.XI Ciblas pag. Eversmuižas Briciku (arī Bricku) ciemā - 1930. 25.VII Rīgā, apbed. Ludzas kapos) - sabiedrisks darbinieks, kultūrvēsturnieks, publicists. Gleznotāja Jura Soikāna tēvs.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Eversmuižas tautskolā, beidzis Ludzas pils. skolu (1906) un Pleskavas reālskolu (1910). Pēc tam māc. Viļņas karask., ko beidzis 1913 ar virsnieka dienesta pakāpi. 1915 vasarā Galīcijas frontē cīnījies 103. kājnieku pulka sastāvā, ticis ievainots un nonācis vācu gūstā, Brandenburgas tuvumā kopā ar angļu un franču virsniekiem pavadījis vairāk nekā 4 gadus. Šai laikā apguvis angļu un franču val. Demobilizēts 1919 virsleitnanta dienesta pakāpē, atgriezies tēva mājās. Sācis strādāt pagasta tiesā, apmeties Felicianovas muižā, kur iepazinies un apprecējies ar bērnu patversmes skolotāju Olgu Tabuleviču. Tikko ieceltā Ludzas apr. valde uzaicinājusi S. par skolu valdes priekšnieku. 1922 S. uzņēmies Ludzas apr. pr-ka palīga pienākumus, bijis atbildīgs arī par robežas apsardzību. 1924 kļuvis par Ludzas apr. pr-ku, rosīgi piedalījies sab. un kult. dzīvē. Pēc S. ierosmes nodib. Latgales kultūrveicināšanas b-ba ar nodaļām daudzos pagastos, uzbūvēts Ludzas tautas nams, nodib. Ludzas etnogr. muzejs, ģimnāzija. S. izdevis un rediģējis laikr. "Latgolas Sorgs" (1930). Miris ar nieru slimību 40. gadu vecumā.
Pirmā publikācija - "Porskots par Ludzas apriņķa školu valdes darbibu.." žurn. Latgolas Škola" 1921 (1. nr.). Latgales presē daudz rakstījis par izglītības un pašvaldību jautājumiem. Izd. S. kultūrvēst. apcerējumi "Senejõ Latgola" (1924) un "Kū mums stõsta senču kopi" (1925). Darbi apjomā nelieli un nesatur daudz patstāvīgu pētījumu un analīzes, tomēr tiem ir nenoliedzama nozīme Latgales kultūrvēstures izcelšanā un popularizēšanā laikā, kad pārējie novadi un arī Latgales latvieši par savu pagātni zināja maz.
L. Puisāns T. Jezups Soikāns // Puisāns T. Nogrimušās jaunavas mantojums - Ludza. Daugavpils, 1992; Trojanovskis V. Jezupam Soikanam - 110 // Ludzas Zeme, 1999, 14.XII; Latkovskis D. Jezups Soikāns // Latkovskis D. Nacionālā atmoda Latgalē. Rēzekne, 2002. 2.d.
I.salceviča

Affinities

Education

mācījiesEversmuižas tautskolā

–1906
mācījiesbeidzis Ludzas pils. skolu

–1910
mācījiesbeidzis Pleskavas reālskolu

–1913
mācījiesbeidzis Viļņas karask., ko beidzis 1913 ar virsnieka dienesta pakāpi

Buried