Jānis Ziluss

Roles: writer

15.09.1881 – 1940

Jānis Ziluss (1881–?) – rakstnieks un sabiedrisks darbinieks. Bijis laikrakstu "Latvijas Sargs", "Tautas Griba", "Lauku Domas" pastāvīgais līdzstrādnieks. Jumurdas pagasta dziedāšanas, bibliotēkas, izglītības biedrību biedrs. Izdota stāstu un dzejas grāmata "Līdumnieki" (1925). Sarakstījis lugas "Cīņā par Latviju" (1922), "Grāvēji" (1923), "Partijas cilvēks uz laukiem", apceres "Kas ir Andrievs Niedra?" (abas 1924), "Dep. P. Leikarta aizkulises. Leikartisma apsūdzība" (1933). 1940. gadā padomju okupācijas laikā apcietināts. Miršanas vieta un laiks nav zināms.

Birth time/place

15.09.1881
Jumurdas pagasts

Place/time of death

1940

Personal information

Dzimis nomnieka ģimenē. Tēvs Jānis, māte Liena, dzim. Saulīte. Precējies, sieva Milda, dzim. Mačernieka.

Professional activity

Bijis pagasta tiesas priekšsēdis, Jumurdas ugunsapdrošināšanas biedrlbas valdes loceklis un krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdis.
Kopā ar Jēkabu Barupu dibinājis Nacionālo zemnieku savienību 1924. gadā.

Occupations

Pseudonym

J. Siluss, Z. J.

Working place

Participation in organisations