Jānis Vēveris

2 pictures
Roles: author

Rakstnieks un žurnālists Jānis Vēveris (1960) publicējis dzeju kopš 1977. gada, plašākā dzejoļu kopa kopkrājumā "Acis" (1987); prozu publicējis kopš 1987. gada. Garstāsts kr'ājums "Kaugems un citi" (1993), romāni "Spoguļu vīns" (1995), "Pirmvaloda" (2000), kuriem raksturīgs rezignēts 20. gs. 70. -80. gadu realitātes skatījums.

Birth time/place

25.03.1960
Tukums

Professional activity

Pirmā publikācija: dzejolis "Apvārsnis" žurnālā "Liesma" 1977. gada Nr.9.
"Dienas mediji" žurnālists.

Occupations

Working place