Jānis Melbārzdis

1 picture
Roles: author

14.07.1933 – 29.02.2000

Jānis Melbārzdis (1933–2000) – literāts, galvenokārt rakstījis dokumentālo prozu. Augdams gleznotāja Kārļa Melbārzda ģimenē, agri iepazinis baudījumu, ko sniedz māksla, tādēļ jau studiju gados pievērsies rakstniecībai. Publicējies periodikā, sarakstījis vairākas aprakstu un stāstu grāmatas, apceres un monogrāfiju par gleznotāju Eduardu Kalniņu "Cieši pie vēja" (Liesma, 1984).

Birth time/place

14.07.1933
Rīga
Dzimis gleznotāja Kārļa Melbārzda ģimenē.

Place/time of death

29.02.2000
Rīga
Nāves iemesls – autokatastrofa.

Personal information

Laulībā ar sievu Elfrīdu dzimušas divas meitas – Elizabete un Evelīna.

Professional activity

Apraksti1967: "Reportāža dižjūras krastā" (Liesma).
1969: "Meža grāmata" (Liesma).Stāsti1974: "Trešais sēklis" (Liesma).
1978: "80 km stundā" (Liesma).
1984: "Etīde ar ūdensvīru" (Liesma).
Apceres1979: "Dokuments un literatūra" (Liesma).
Monogrāfijas1984: gleznotāja Eduarda Kalniņa portretējums "Cieši pie vēja" (Liesma).
Tulkojumi1990: krievu rakstnieka Sergeja Jesina "Gladiators" (Liesma).

Quotes

Par Jāņa Melbārzda grāmatu "Dokuments un literatūra" (Liesma, 1976)"Jāņa Melbārzda kritisko rakstu centrā līdzās darbu analīzēm un vērtējumiem izvirzās teorētiski aktuāla problēma par dokumenta un rakstnieka iztēles, par dzīves fakta un rakstnieka personības skatījuma savstarpējām attiecībām. [..] Izšķirošo, noteicošo lomu iegūst autora aktīvā pilsoniskā un mākslinieciskā attieksme, skatījuma savdabība, personības bagātība, domāšanas asums."

Skraucis, Viesturs. Kas mums vajadzīgs..? Literatūra un Māksla, Nr. 40, 1976.

Par Jāņa Melbārzda stāstu "Trešais sēklis" (Liesma, 1974)"Sadzīves realitāte tajā pāraug filozofiskās pārdomās bez acīs krītošiem sametinājumiem. Cilvēku attieksmju līkloči izrisināti kompozicionāli samērīgi un pārdomāti, bet krāsainās redzes gleznas ļauj arī lasītājam sajust tvanīgo zvejnieku ciema, ostas un jūras elpu pašā vasaras karstumā."

Aļķe, A. Skatīt caur cilvēku. Literatūra un Māksla, Nr. 43, 1974.

Occupations

Education

–1956
Rīgas 23. strādnieku vakara vidusskola
Rīga
Mācījies Rīgas 23. strādnieku jaunatnes vakara vidusskolā.

–1965
University of Latvia
Rīga
Studējis Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļā.

Participation in organisations

1961
Latvijas PSR Žurnālistu savienība
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga
Biedrs.

1985–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Biedrs.

Working place

1963–1966
Latvijas PSR Galvenās literatūras pārvalde
Rīga
Latvijas PSR Galvenās literatūras pārvaldes redaktors.

1966–1967
Izdevniecība "Zvaigzne"
Rīga
Izdevniecības "Zvaigzne" redaktors.

1967–1980
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Laikraksta "Cīņa" līdzstrādnieks.

1980–1982
Mārsnēni
Strādājis Cēsu rajona kolhozā "Mārsnēni".

1983–1984
Latvian Fire Fighting Museum
Hanzas iela 5, Rīga
Ugunsdzēsības muzeja zinātniskais līdzstrādnieks.

Travelled

29.05.1987
Berlīne
Dalība Baltistikas konferencē.

Buried

2000
Rīgas Pirmie Meža kapi