Jānis Meijers

Roles: poet

Personal information

MEIJERS Jānis (?-?)
Biogrāfiksu datu trūkst.
Izdevis dzejoļu krājumu "Neizsīkstošs avots" (1932). Tēmas - daba un mīlestība; to atklāsmē gk. sekojis 20. gadu romantiskās dzejas tradīcijai. Līdzās trauskmes, ilgu izjūtām arī sentimentalitāte, satīra, sociālo pretmetu stilizējums. Liela vērība ierādīta muzikālajiem elementiem.
R. Briedis

Occupations