Jānis Einfelds

3 pictures
Roles: author

Jānis Einfelds (1967) – rakstnieks. Mācījies par kuģu elektromontieri, strādājis rūpnīcā. 1995. gadā izdevis pirmo stāstu krājumu "Mēness bērns", pēc kā sekojuši vairāki prozas krājumi un romāni. 1992. gadā saņēmis Klāva Elsberga prēmiju prozā. Scenārija autors kinonovelei "Tristans un Izolde" triju Baltijas valstu kopfilmā "Trīs stāsti par..." (1999). Jāņa Einfelda darbi savas īpatnējās stilistikas dēļ kļuvuši par latviešu prozas būtisku sastāvdaļu, radot pat savdabīgu terminu "einfeldi", ar to apzīmējot tēlainības principu.

Birth time/place

27.03.1967
Rīga

Personal information

Komponiste Maija Einfelde – māte.

Professional activity

Literāra darbība

Pirmā publikācija
1988: pasaka "Īsās ziemas lielā kauja" izdevumā "Pionieris" (22.04.).Proza
1995: "Mēness bērns".
1996: "Cūku grāmata".
1999: "Veči".
2002: "Pornogrāfisko bildīšu tirgotājs".
2005: "Neļaudis".
2007: "Palaidnis".
2015: "Rīga".
2017: "Dunduri un dēmoni".
2019: "Armagedona cikls".
2021: "Svētlaimīgo zeme".
2023: "Ševronas strūklaka".
Filmas scenārijs
1997: Tristans un Izolde.

Literāro darbu tulkojumi

1997: "Dons Žuāns" krājumā "Der idiotische Mond. Lettische Prosa der Gegenwart" (latviešu prozas antoloģija vācu valodā).
1997: "Sonnengeflecht" (latviešu prozas antoloģija vācu valodā) (Rīga, Nordik).
1997: "Nıra röster över vatten" (latviešu prozas antoloģija zviedru valodā) (Stoholma: En bok för alla).
1998: stāsti "Cucuimber Aria", "The Wonderful Bird", "Fate", "Etude with a Bullet", "Nice Guy Moon", "Dundaga Mornings" krājumā "New Latvian Fiction"(latviešu prozas antoloģija angļu valodā) (Normala: Dalkey Archive Press).
2008: Violas Rugājas tulkoti stāsti krājumā "Женщина в янтаре" (latviešu prozas antoloģija krievu valodā (Maskava: Вагриус).
2012: "Stikla cilvēki", "Vēlos", "Neuztraucieties, veiksmi!", "Eldorado, apsolītā zeme" Maijas Gogoladzes tulkojumā krājumā "თანაბედროვე ლატვიური ბცირე პროზა" (Mūsdienu latviešu īsprozas antoloģija gruzīnu valodā) (Ventspils).
2016: stāsti no krājuma "Meļu dzīres" Ināras Cedriņas tulkojumā antoloģijā "Trafika Europe 3 – Latvian Sojourn"(latviešu prozas antoloģija angļu valodā) (Trafica Europe).

Quotes

Par romānu "Veči" (Pētergailis, 1999)

"Literatūra sākas vien tad, kad tiek pārkāptas robežas. Šaipus robežām ir reprodukciju un novelkamo bildīšu māksla. Viņpus – teritorijas, par kuru piederību vai nepiederību literatūrai top skaidrs tikai tad, kad kāds autors pa tām izklejojies. Runa nav tikai par visādiem seksuāliem, estētiskiem vai ideoloģiskiem liegumiem, kurus pārkāpt patiesībā ir ārkārtīgi viegli, ja vien autors tiek galā pats ar saviem personiskajiem kompleksiem. Einfelds savā prozā nemitīgi balansē uz visu veidu robežām. Bezmaz katra viņa publikācija ir kā liela jautājuma zīme. Teksts ar savu parādīšanos jautā, kas viņš vispār ir un kāds viņam sakars ar literatūru? "Veči" kārtējo reizi apliecina Einfelda apbrīnojami stūrgalvīgo noslieci uz mazliet mulsinošu, mazliet izaicinošu citādību."

Berelis, Guntis. Einfelds un kosmiskā miskaste. Literatūra un Māksla Latvijā, 10.02.2000.

Par stāstu krājumu "Neļaudis" (Dienas Grāmata, 2005)

"Einfelds aktivizē visas lasītāja maņas – ožu, redzi, dzirdi, garšu – un sajūtas, tādējādi padarot lasītāju par līdzdalībnieku pat pret viņa paša gribu. Turklāt tēlu savdabīgums lielā mērā nosaka tekstu noskaņu, piedāvājot plašu rezonansi – no skumji saldas, sāpīgi skarbas, pārgudri absurdas, muļķīgi maigas un mīļas, naivi jaukas, sirsnīgi siltas līdz pat nežēlīgai, reālistiskai, romantiski vēsai un eksaltētai, naturālistiskai, uzbrūkošai, apsūdzošai, vienaldzīgai, neitrālai, mistiskai, noslēpumainai, patosētai, sadzīviski vienkāršai, skaudrai."

Knusle, Ilze. Ievads einfeldoloģijā. Karogs, Nr. 10, 2005.

Par stāstu krājumu "Dunduri un dēmoni" (Dienas Grāmata, 2017)

"Kritiķi Jāņa Einfelda prozu laiku pa laikam mēģinājuši pieskaitīt gan maģiskā reālisma, gan fantāzijas žanram, bet ne viens, ne otrs nebūs tiesa. Ja šiem tekstiem vispār var piemērot kādu no fantastiskās literatūras paveidu apzīmējumiem, tad tas ir Freida definētais "uncanny", kam grūti atrast precīzu latviskojumu, bet kas svārstās starp "dīvaino" un "neomulīgo". Jāņa Einfelda darbos izšķērdīgi pludo sapņa poētika, taču jēdziens "sapnis" te jāsaprot nevis ar nozīmi "saldkaisla vīzija, no kuras negribas pamosties", bet drīzāk "neskaidri asociatīvi saistīta murgainu tēlu mudžeklība, no kuras tu mokoši centies izrauties, bet nespēj"."

Simsone, Bārbala. Latviešu prozas groteskā gotika. Kultūras Diena un Izklaide, Nr. 85, 2017.

Occupations

Education

Rīga
Mācījies Rīgas 46. profesionālajā tehnikumā kuģu elektromontiera specialitātē.

Service

1985–1986
Vācijas Demokrātiskā Republika
Dienējis Padomju armijā Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā.

Participation in organisations

Awards

Klāva Elsberga prēmija
Prēmija piešķirta par īsprozas publikācijām periodikā.
1991

Latvijas Rakstnieku savienības un Gerkena prēmija
Par labāko romānu
1996

Annual Latvian Literary Award
Balva piešķirta par īsprozas krājumu "Neļaudis".
Proza
2006