Jānis Balodis

3 pictures
Roles: journalist

07.11.1898 – 07.04.1971

Jānis Balodis (1898–1971) – žurnālists. Tēvs kopā ar ģimeni par revolucionāru darbību izsūtīts un Jeņisejas guberņu, kur J. Balodis pabeidzis Kanskas pilsētas skolu. Pēcāk beidzis Rietumtautu komunistisko universitāti Maskavā. Krievijā strādājis dažādās laikrakstu redakcijās. Bijis latviešu laikraksta "Sibīrijas Cīņa" redaktors, izdevumu "Cīņa" un "Rīgas Balss" redaktors. Krievijas latviešu presē publicējis tēlojumus un aprakstus par latviešu koloniju dzīvi.

Birth time/place

07.11.1898
Vānes pagasts
Pākstes

Place/time of death

07.04.1971
Rīga

Personal information

Dzimis rentnieka ģimenē. Tēvs kopā ar ģimeni par revolucionāru darbību izsūtīts un Jeņisejas guberņu. Jānis Balodis 1937. gadā represēts, 1956. gadā reabilitēts.

Professional activity

Kopš 1929. gada profesionāli nodarbojies ar žurnālistiku. Krievijas latviešu presē publicējis tēlojumus un aprakstus par latviešu koloniju dzīvi, vēlāk kā redaktors darbojies Latvijas laikrakstos.

Quotes

PAR JĀŅA BALOŽA POLITISKO PIEDERĪBU"Jānis Balodis visu mūžu bijis uzticīgs Ļeņina partijas idejām, aktīvi cīnījies par komunismu. Viņa raksti presē vienmēr bija kvēlas partejiskas publicistikas paraugs, aizrāva ar pārliecības spēku, emocionālo kaismi un principialitāti. Savas dāsnās sirds siltumu un lielo pieredzi viņš bez atlikuma atdeva Padomju Latvijas žurnālistu jaunās maiņas audzināšanai."Jānis Balods. Cīņa, 11.04.1971.

Occupations

Pseudonym

J. Nērogs, J. Taube

Education

Kanska
Beidzis Kanskas pilsētas skolu

–1928
Maskava
Beidzis Rietumtautu komunistisko universitāti

Working place

Krievija
Strādājis laikrakstu redakcijās "Omskij Zeļeznodorožņik" un "Krasnojarskij Rabočij".

1929–1933
Sibīrija
Latviešu laikraksta "Sibīrijas cīņa" redaktors (ar pārtraukumu)

1946–1957
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Lauksaimniecības nodaļas vadītājs

1957–1959
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Redaktora vietnieks

1959–1962
Laikraksts "Rīgas Balss"
Balasta dambis 3, Rīga
Redaktors

Service

1920
Sarkanā armija
Krievija
35. strēlnieku divīzija

1944–1945
Soviet Army
Ticis smagi ievainots kaujā un demobilizēts

Buried

1971
Rīgas Pirmie Meža kapi