Jānis Aižens

1 picture
Roles: artist, writer

01.06.1899 – 23.10.1941

Birth time/place

01.06.1899
Sēlpils

Place/time of death

23.10.1941
Biķernieku mežs
Izpildīts nāvessods nošaujot.

Professional activity

Dzejoļi publicēti kreisajā presē: laikrakstos "Brīvais Vārds", "Darbs", galvenokārt 1928. gadā. 1930. gados: Dzejoļi publicēti Padomju Savienības latviešu periodikā.
1931 - 1933: Veidojis žurnāla "Celtne" vākus.
Noformējis Padomju Savienībā latviešu valodā izdotās grāmatas: E.Mindlina "Krasins ledū (1930); V.Šklovska "Turksibs" (1931) u.c.

Quotes

"Un beidzot mums jārunā par Jāni Aiženu arī kā par dzejnieku. Tiesa, antoloģiju sastādītāji Aiženu parasti piemirst literatūrvēstures grāmatās par viņu palaikam mēdz būt tikai daži vārdi. Būdams savā laikā jauno rakstnieku un mākslinieku biedrības "Zaļā Vārna" biedrs, Aižens piedalās nevis literatūras, bet gan tēlotājas mākslas sekcijā, tātad par īstu dzejnieku viņš laikam sevi neuzskata arī pats. Un tomēr tas nepilnais pussimts dzejoļu, kas no 1925. līdz 1929. gadam publicēts dažādos izdevumos, galvenokārt kreisajā presē ("Brīvais Vārds", "Darbs", "Jaunā Dzīve", "Jauno Lira", "Pēdēja Brīdī", "Signāls", "Sociāldemokrats" u.c.), nav gluži bez nozīmes. Padomju Latvijā virkne Aižena dzejoļu iespiesti no jauna (revolucionārās pagrīdes dzejas krājumā "No nakts uz rītu" 1957. gadā un 1969. gada "Varavīksnē"). Tā ir dzeja, kas gaiši rāda autora pārliecību, simpātijas un ticību labākiem laikiem."
Ancītis, Valdemārs. Jānis Aižens-mākslinieks un dzejnieks. Komunisma Uzvara (Aizkraukle) 19.05.1979

Occupations

Pseudonym

Ja-Ai

Additional names

Āzis-Aže

Education