Janīna Tabūne

11.06.1936 – 29.01.2002

Birth time/place

11.06.1936
Rēzekne
Dzimusi Rēzeknes apriņķī.

Place/time of death

29.01.2002
Ludza

Professional activity

1965: pirmā publikācija  dzejolis  — "Pie nezināmā kareivja kapa" Ludzas rajona laikrakstā "Za pobedu kommuņizma" 1965. gada 8. maijā. Arī turpmākās publikācijas pārsvarā šajā laikrakstā, galvenokārt dzimtenes un dabas dzeja, pārdomu lirika.

Occupations

Pseudonym

J. Rasa

Education

Skolas gaitas sākusi Ceplīšu septiņgadīgajā skolā.

7. klasi pabeigusi Taudejāņu septiņgadīgajā skolā

Neklātienē beigusi Pleskavas Pedagoģisko institūtu.

1950–1954
Rēzekne
Mācījusies Rēzeknes pedagoģiskajā skolā.

Participation in organisations

Ludzas literātu apvienība
Ar saviem darbiem piedalījies 1991. gada Ludzas literātu apvienības kopkrājumā "Saule izkapts kātā".

Working place

1966–1980
Strādājusi Ezersalas astoņgadīgajā skolā.

1978
Ludza
No 1978 strādājusi Ludzas rajona laikraksta redakcijā, sākumā
par redaktori, pēc tam par valodas konsultanti.

Buried

Franapole [o]
Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Franapoles kapos