Jana Dreimane

Jana Dreimane (1972) – Dr. philol. (2004), Latvijas Nacionālā bibliotēkas vadošā pētniece.
Zinātniskās intereses: cenzūra, bibliotēkas, lasīšana Latvijā okupāciju gados
(1940–1990). Sastādītāja grāmatai "Valsts bibliotēkas darbinieki, 1919–1944: biogrāfiskā vārdnīca" (2021).

Birth time/place

1972

Professional activity

2004: par pētījumu "Latvijas bibliotēkas otrās padomju okupācijas gados" iegūts filoloģijas doktora grāds komunikāciju zinātnē nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē.

Working place

National Library of Latvia
Mūkusalas iela 3, Rīga
Vadošā pētniece.