Izidors Kūkojs

1 picture

12.11.1903 – 03.02.1938

Izidors Kūkojs (1903–1938) – literāts un preses darbinieks. Izglītību ieguvis Rēzeknē, kur beidzis vietējās tirdzniecības skolas trīs klases. Dienējis Sarkanajā armijā. Mācījies Ļeņingradas karaskolā un studējis Rietumtautu komunistiskajā universitātē Maskavā. Bijis Maskavā izdotā latgaliešu žurnāla "Ceiņas Karūgs" redaktors un kultūras biedrības "Prometejs" latgaliešu sekcijas priekšsēdētājs. Publicējis apceres par latgaliešu padomju literatūru un īsprozu, vairākos stāstos cenšoties atklāt kolektīvās saimniekošanas priekšrocības. Kopā ar latgaliešu rakstnieku Ontonu Začu sastādījis latgaliešu rakstu krājumu "Uz porzvola" (1933).

Birth time/place

12.11.1903
Kūkoji [uo]
Dzimis Makašānu, mūsdienās Ilzeskalna pagasta Kūkojos zemnieku ģimenē.

Place/time of death

03.02.1938
Butova
Miris Butovas poligonā, Krievijā.

Personal information

Dzimis zemnieku ģimenē.

Professional activity

PUBLICISTIKA

Publicējis stāstus un apskatus par latgaliešu padomju literatūru: 

1934: "Latgaļu padomju rakstniecības stāvoklis un turpmākie uzdevumi" ("Komunāru Cīņa", 26.VI)
1937: "Latgaliešu grāmatas un prese" ("Komunāru Cīņa", 8.V)

SASTĀDĪTIE KRĀJUMI

1933: kopā ar Ontonu Začu sastādījis latgaliešu rakstu krājumu "Uz porzvola" 

TULKOJUMI

1935: tulkojis Daniela Defo "Robinzona Kruzo dzeive un breiniškeigī posokoinī pīdzeivojumi" (Maskava: Prometejs)

Quotes

"Izidors Kūkojs savos īsprozas darbos cenšas parādīt kolektīvās saimniekošanas priekšrocības, progresīvus darba zemniekus un kolektīvajai saimniecībai, sauktai par kolektīvu, naidīgus pretiniekus – budžus. Tādi stāstiņi ir "Onupris", "Kolektivo voga", "Uzvara". Darbi ir deklaratīvi, frāžaini un daiļprozas līmenim tuvojas tikai dažās atsevišķās vietās. Pavīd gan arī humors [..] saskatāmas autora spējas zīmēt raksturus un būvēt sižetu, izraisīt un noturēt lasītāja interesi." 

Ilona Salceviča. Paļdis traktoram! Latvijas Vēstnesis, Nr. 167 (21.10.2004)

Occupations

Education

mācījiesmācījies karaskolā Ļeņingradā (20. gados)192?g.

Rēzeknes tirdzniecības skola
Rēzekne
Mācījies trīs klases. 

Sanktpēterburga
Mācījies Ļeņingradas karaskolā. 

1928
Rietumtautu komunistiskā universitāte
Maskava
Studējis Rietumtautu komunistiskajā universitātē Maskavā.

Working place

Izdevniecība "Prometejs" (1923–1937)
Maskava
Kultūrizglītības biedrības "Prometejs" latgaliešu sekcijas vadītājs.

Laikraksts "Taisneiba"
Novosibirska
Kādu laiku strādājis laikraksta "Taisneiba" redakcijā (Novosibirska). 

1934–1937
Žurnāls "Ceiņas Karūgs"
Maskava
Žurnāla "Ceiņas Karūgs" redaktors.

Service

Participation in organisations

1920
Rēzekne
1920. gada sākumā iestājies komjaunatnes Rēzeknes organizācijā.