Izabella Cielēna

1 picture

Izabella Cielēna (1927) – žurnāliste, valodniece un franču filoloģijas doktore. Uzaugusi politiķa Fēliksa Cielēna (1888–1964) un mākslas vēsturnieces Maijas Cielēnas (1889–1988) ģimenē, kurā valdījis demokrātisks gars. Tēvs strādājis diplomātiskajā dienestā Francijā, tāpēc uzaugusi franču kultūras iespaidā. Pastiprināti pievērsusies fanču rakstnieka un filozofa Atbēra Kāmī daiļrades pētniecībai, arī disertācijas darbu doktora grāda iegūšanai izstrādājusi tēmā "Trīs trimdniecības funkcijas Atbēra Kāmī daiļradē: iniciācija, sacelšanās un identitātes konflikts." Periodikā publicējusi literatūrzinātniskus rakstus. Publicējusies laikrakstos "Brīvā Latvija", "Neatkarīgā Rīta Avīze" un literārajā žurnālā "Jaunā Gaita". Bijusi Ģederta Eliasa fonda Zviedrijā priekšsēdētāja, darbojusies Zviedrijas latviešu pensionāru biedrībā, bijusi cieši saistīta ar kultūru Latvijā, Francijā un Zviedrijā.

Birth time/place

09.08.1927
Bulduri
Dzimusi politiķa, Latvijas ārlietu ministra, rakstnieka un dramaturga Fēliksa Cielēna (1888–1964) un mākslas vēsturnieces Maijas Cielēnas (1889–1988) ģimenē.

Personal information

Laulībā ar zviedru tautības rektoru Ketilu Genmarkeru piedzimuši divi bērni – meita Silvija un dēls Ilmārs.

1933: tēva darba dēļ devusies uz Franciju, kur izglītību ieguvusi franču skolā.
1940: atgriezusies Latvijā un uzsākusi mācības Rīgas Franču licejā.
1941: kara laikā dzīvojusi mātes dzimtajās mājās "Zīlēnos" un mācījusies Jelgavā.
1944: sešpadsmit gadu vecumā no Jūrkalnes pārcēlusies uz Zviedriju Latvijas Centrālās padomes (LCP) organizētajā laivu braucienā. Zviedrijā pabeigusi zviedru ģimnāziju, Stokholmas Universitātē ieguvusi filoloģijas maģistra grādu un mācījusies franču valodu un literatūru Jenčepingas un Erebru augstskolās.
1968: pirmais ceļojums atpakaļ uz Latviju.

Affinities

Amanda Cielēna - Grandmother
Fēlikss Cielēns - Father
Maija Cielēna - Mother

Occupations

Additional names

Genmarkera (Genmarker)

Education

Upsālas Universitāte
752 36 Upsala, Zviedrija
Upsālas Universitātē ieguvusi doktora grādu filoloģijā.

Stokholmas Universitāte
Stokholma
Stokholmas Universitātē ieguvusi filoloģijas maģistra grādu.

1940
Riga French Lycée
Miera iela 62, Rīga
Mācījusies Rīgas Franču licejā.