Irma Skrodere

2 pictures
Roles: student, writer

17.11.1900 – 15.01.1988

Irma Skrodere (publicējās arī ar Irmas Skābārdes vārdu; 1900–1988) – literāte, filoloģe. Rakstījusi recenzijas.

Birth time/place

17.11.1900
Rīga

Place/time of death

15.01.1988
Mičigana

Personal information

Dzimusi kalēja Ādama Neļķes un viņa sievas Marietes (dzimušas Kiegel) ģimenē.

1924: Rīgā kasiere Irma Aleksandra Neļķe salaulājās ar radiotelegrāfistu Jūliju Skroderu no Trikātas draudzes.

Professional activity

1940: pirmā publikācija dzejolis "Mežezers" laikrakstā "Tēvijas Sargs" 26. jūnijā.

Rakstījusi recenzijas, dzeju.

Occupations

Name at birth

Irma Aleksandra Skrodere

Pseudonym

Irma Skābārde

Additional names

Irma Aleksandra Neļķe

Education

29.08.1931–05.06.1936
Latviešu Jaunatnes Savienības ģimnāzija
Rīga

1936–1944
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Filoloģijas un filozofijas fakultāte; studiju virziens: baltu filoloģija.