Irēna Birzvalka

Irēna Birzvalka (1939) – tulkotāja, leksikogrāfe. Beigusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Angļu valodas nodaļu (1960). Tulkojusi no poļu, angļu un krievu valodas. Nozīmīgākie ir poļu modernās prozas tulkojumi, kā arī kopā ar Māru Poļakovu (tulkojusi no angļu valodas un jidiša) veiktais jidiša rakstnieka Ichoka Baševja Zingera romāna “Šoša” tulkojums (2022) no krievu valodas. Piedalījusies divvalodu vārdnīcu – angļu-latviešu un latviešu-angļu, latviešu-poļu – sastādīšanā un rediģēšanā

Birth time/place

25.05.1936
Rīga

Personal information

Dzimusi 1936. gada 25. maijā Rīgā grāmatveža ģimenē.

Professional activity

1966: pirmais tulkotais darbs – Zofijas Posmišas īsromāns "Pasažiere" izdevniecībā "Liesma".TULKOJUMINo angļu valodas1999: Boldoks, Džons. Kristietības simbolika. Rīga: Madris.2002: Ļipņacka, Eva. Kas ir poļi? Rīga: Jāņa Rozes apgāds.2002: Fogla. Kristela. Jaunās laumiņu pasakas. Rīga: Annele.2005: Kinsela, Sofija. Tikai nevienam nesaki!. Rīga: Zvaigzne ABC.2007: Zariņska, Joanna. Klasiskās pasakas. Rīga: Madris.2008: Brensons, Ričards. Ej un dari. Rīga: Zvaigzne ABC.2009: Millers, Gustavs. Sapņu grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC.2009: Sīmena, Nikola. Pavārgrāmata meitenēm, kas nav daudz iemācījušās no savām mātēm. Rīga: Zvaigzne ABC.2009: Vaingārdners, Marks. Krusttēvs atgriežas. Rīga: Zvaigzne ABC.No krievu valodas2008: Foņakova, Ella. Saskarsme. Rīga: Nacionālais apgāds.2006: Kamovs, Fēlikss, Kurļandskis Aleksandrs, Haits, Arkādijs. Pagaidi tikai!; Piedzīvojumi ceļā. Rīga: Zvaigzne ABC.2022: Zingers Ichoks Baševis. Šoša. (Kopā ar Māru Poļakovu, tulkojusi no angļu valodas.) Rīga: Dienas Grāmata.No poļu valodas1966: Lems, Stanislavs. Petaura medības. Rīga: Liesma.1966: Posmiša, Zofija. Pasažiere. Rīga: Liesma.1969: Staviņskis, Ježijs Stefans. Nestunda. Rīga: Liesma.1971: Brihts, Andžejs. Dansings Hitlera mītnē. Rīga: Liesma.1973: Kavaļecs, Juliāns. Vanaga deja. Rīga: liesma.1974: Fiļipovičs, Kornels. Mikroromāni. Rīga: Liesma.1974: Konvickis, Tadeušs. Mūslaiku sapņu grāmata. Rīga: Liesma.1976: Digats, Staņislavs. Disnejlenda. Rīga: Liesma.1979: Broškevičs, Ježijs. Ilgi un laimīgi. Rīga: Liesma.1985–1986: Pruss, Boļeslavs. Faraons. 2 sēj. Rīga: Liesma.1988: Kosjorovskis, Zbigņevs. 13 balles pēc Boforta. Rīga: Avots.
1993: Ivaškevičs, Jaroslavs. Atspulgi. Rīga: Liesma.1994: Dolenga-Mostovičs, Tadeušs. Dziednieks. Rīga: Vaga.1995: Nurovska, Marija. Spāņu acis. Rīga: Vaga.1996: Jānis Pāvils II. Pārkāpjot cerības slieksni. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija.1996: Lamentovičs, Vojcehs. Mūsdienu valsts. Rīga: Zvaigzne ABC.1998: Par to smejas visa skola. Rīga: Sprīdītis.2000: Jānis Pāvils II. Dāvana un noslēpums. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija.2001: Cihijs, Ludviks. Boļeks un Ļoļeks: Lieliskās brīvdienas. Rīga: Zvaigzne ABC.2003: Medziņska, Eva. Ceļojums dzīvnieku pasaulē. Rīga: Zvaigzne ABC.2004: Panfils, Tomašs. Eiropas Savienība: vēsture, darbības jomas, dalībvalstis. Rīga: Zvaigzne ABC.2006: Šcipjorskis, Andžejs. Daiļā Seidenmanes kundze. Aizpute: Harro von Hirschheydt.2007: Mana pirmā lasāmgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC.2010: Višņevskis, Janušs Leons. Vientulība tīmeklī. Rīga: Zvaigzne ABC.2011: Višņevskis, Janušs Leons. Bikini. Rīga: Zvaigzne ABC.2012: Višņevskis, Janošs Leons. Mīļākā. Rīga: Zvaigzne ABC.SASTĀDĪTAJA
Piedalījusies divvalodu vārdnīcu sastādīšanā un rediģēšanā.1985: Angļu-latviešu un latviešu-angļu valodas vārdnīca (līdzautore).1996: Angļu-latviešu valodas vārdnīca. Ap 45 000 vārdu. Rīga: Jāņa sēta. (Atkārtots izdevums 1997)1998: Poļu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. (Sastādītāja Velta Staltmane, rediģējusi un papildinājusi Irēna Birzvalka.) Rīga: Zinātne.1999: Słownik połsko-łotewski = Latviešu-poļu vārdnīca. Ap 9000 un 12 000 vārdu. (Kopā ar Juzefu Paaršutu.) Rīga: Jumava.

Affinities

Ēvalds Juhņēvičs - Ex-husband

Name at birth

Petkēviča

Additional names

Juhņēviča

Education

–1955
Riga secondary school No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1955–1960
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultātes Angļu valodas nodaļa

Working place

1960–1964
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktore

1965–1985
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktore

1985–1991
Izdevniecība "Avots"
Redaktore

Participation in organisations