Ingrīda Zaķe

1 picture

Ingrīda Zaķe – divu romānu un divu stāstu krājumu autore. Absolvējusi Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāti, kur iegūts maģistra grāds filoloģijā un pedagoģijā. Beigusi Latvijas Rakstnieku savienības Literārās Akadēmijas Prozas un Dramaturģijas meistardarbnīcas. Dažādās Latvijas izdevniecībās izdots ap divdesmit Ingrīdas tulkotu un rediģētu grāmatu. Strādājusi par tulci Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Vācijas, Austrijas starptautiskos uzņēmumos, kā arī Eiropas Parlamentā Luksemburgā. Bijusi angļu valodas pasniedzēja Āgenskalna ģimnāzijā, Biznesa koledžā un Rīgas Stradiņa universitātē.

Education

–1972
Riga English Grammar School
Zvārdes iela 1, Rīga

–1978
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Beigusi Svešvalodu fakultāti.

2018
Literārā Akadēmija
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga