Inese Treimane

1 picture

Inese Treimane (1952) – literatūras zinātniece un kritiķe. Beigusi Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1975). Strādājusi izdevniecībā “Liesma” par redaktori, (1975–1978), Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā (vēlāk Literatūras, folkloras un mākslas institūts) par zinātnisko līdzstrādnieci (1978–1997), žurnālā “Karogs” par Kritikas nodaļas vadītāju (1993–1997), Tulkošanas un terminoloģijas centrā, pēc reorganizēšanas – Valsts valodas centrā (1997–2015) par nodaļas vadītāju.
No 70. gadu sākuma žurnālā “Karogs”, laikrakstos “Literatūra un Māksla”, “Padomju Jaunatne” publicējusi recenzijas, pārskatus par jauniznākušajām grāmatām un problēmrakstus par jaunāko latviešu literatūru, galvenokārt prozu, tiem raksturīga emocionāla atraisītība, analītiskums un spēja literārās parādības skatīt procesā. Krājumos "Latviešu rakstnieku portreti" ievietotas apceres par Alfrēdu Dziļumu, Andri Jakubānu, Vladimiru Kaijaku (visas 1994), Edvartu Virzu (2002). Publicējusi rakstus par Kārli Skalbi, Alfrēdu Dziļumu, Kārli Ieviņu. Līdzautore izdevumam “Latviešu literatūras vēsture” (1. sējums, 1999). Izdots pētījums “Juridiskie teksti latviešu valodā” (2021).

Birth time/place

14.03.1952
Rīga

Personal information

Dzimusi 1952. gada 14. martā Rīgā muzikologa Oļģerta Grāvīša ģimenē.

Professional activity

1972: pirmā publikācija – recenzija. "Pirmā" par Raimonda Pormaļa romānu "Distance bez finiša" žurnāla "Karogs" 2. numurā ar pseidonīmu Inese Brica.

Pētījumi2006: Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata (līdzautore, atkārtots izdevums 2021)
2021: Juridiskie teksti latviešu valodā
Zinātniskā darbība1985: sastādījusi un komentējusi Raiņa Kopotu rakstu 21. (daļēji) un 22. sējumu.
1985: līdzautore krājumā "Mūsdienu latviešu padomju literatūra, 1960–1980".
1989: autore krājumā "Materiāli 20.–30. gadu literatūrai".
1990: autore krājumā "Materiāli par literatūru un mākslu Latvijā 1941.–1945. gadā".
1994: krājumos "Latviešu rakstnieku portreti" ievietoti raksti par Alfrēdu Dziļumu, Andri Jakubānu, Vladimiru Kaijaku.
1998: pētījuma "Latviešu literatūras vēsture"1. sējumā ievietots raksts par 20. gadsimta sākuma dzeju.
2002: krājumā "Latviešu rakstnieki portreti" ievietots raksts par Edvartu Virzu
Kopš 2017: piedalās Aspazijas Kopoto rakstu redkolēģijas darbā (iznācis 1. un 2. sējums).

2005–2007: kā tiesību aktu tulkošanas eksperte piedalījusies starptautiskos projektos Bosnijā un Hercegovinā (2005– 2007), Armēnijā (2012.
2012: kā tiesību aktu tulkošanas eksperte piedalījusies starptautiskā projektā Armēnijā.

Affinities

Name at birth

Grāvīte

Pseudonym

Inese Brica

Education

1959–1970
Rīgas 49. vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 65, Rīga

1970–1975
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

2010–2015
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Humanitāro zinātņu fakultātes doktorantūra

Working place

1975–1978
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktore

1978–1997
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Literatūras vēstures nodaļa, zinātniskā līdzstrādniece

1993–1997
Žurnāls "Karogs"
Kritikas nodaļas vadītāja

1997–2009
Tulkošanas un terminoloģijas centrs
Rīga
Galvenā redaktore, vēlāk nodaļas vadītāja

2008–2014
Rīgas Juridiskā augstskola
Strēlnieku iela, Rīga
Lektore

2009–2015
Valsts valodas centrs
Eksporta iela 6, Rīga
Nodaļas vadītāja

2011–2016
Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils
Lektore