Indriķis Reinbergs

2 pictures

18.10.1894 – 1941

Reinbergs Indriķis Eduards (1894. 18.X Ārlavas pag. - 1941.? Astrahaņas cietumā, Krievijā) - publicists, virsnieks.
Beidzis Ventspils reālskolu. 1914 X iesaukts Krievijas armijā, nosūtīts uz Čugujevas karask., kuru beidzis. No 1915 V dienējis 227. Jepifanskas pulkā, piedalījies kaujās, apbalvots ar Staņislava un Annas dažādu šķiru ordeņiem. 1917 sākumā Maskavā darbojies kopā ar pulkvedi F.Briedi monarhistiskajā B.Savinkova "Dzimtenes un brīvības aizstāvēšanas savienībā". Pēc neveiksmīga mēģinājuma atbrīvot apcietināto pulkvedi Briedi R. aizmuguriski piespriests nāves sods un izsolīta 10 000 rbļ. balva viņa atrašanai. R. izbēdzis uz Lju, dienējis Ljas armijā kapteiņa pakāpē, bijis Kuldīgas un Aizputes apr. komandants, piedalījies Liepājas aizstāvēšanā, par ko apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni (1923). Bijis Vidzemes-Latgales gūstekņu nometnes pr-ka palīgs, Viļānu, Pildas un Višgorodas iecirkņu komandants. 1921 atvaļināts. Dzīv. Rīgā un Ogrē. 1940. 20.XII arestēts Rīgā, 1941. 10.V Rīgas apgabaltiesa R. piesprieda 10 gadus labošanas darbu nometnē.

Birth time/place

18.10.1894
Ārlava
Dzimis Ārlavas pagastā.

Place/time of death

1941
Miris Astrahaņas cietumā.

Professional activity

Pirmā publikācija - raksts "Dižgabali krastu aizsardzībā" žurn. "Artilērijas Apskats" 1923 (6./7. nr.). Nozīmīgākais darbs - memuāri 3 grāmatās "Cīņa un avantūras divdesmit (1914.-1934.) gados" ("Trīs šāvieni...", 1934, "Piektā fronte", 1935, "Priekš 20 gadiem", 1938; atkārtoti izd. 1992). R. savas saistošās atmiņas sāk ar Ventspils reālsk. laiku, ar 1914 vasarā pēkšņo Vācijas kara pieteikumu Krievijai un savu iesaukšanu armijā. Seko kara gaitu apraksti, 1917. g. apvērsumos pieredzētais, īpaši atspoguļota pretlielinieciskā cīņa Krievijā, pulkveža Brieža līdzdalība tajā, daudzu pazīstamu vēst. personu darbība, memuāru pēdējā grām. detalizēti attēloti visi nesekmīgie pulkveža glābšanas mēģinājumi un viņa nāve. R. public. presē arī dažus rakstus par kara zinību jaut., politiku un Ljas vēsturi.

Occupations

Education

mācījiesbeidzis Ventspils reālskolu

mācījiesČugujevas karaskolā