Imants Tuņķelis

1 picture

Imants Tuņķelis (1938) – literatūras kritiķis, literāts, atdzejotājs.

Birth time/place

04.06.1938
Aknīstes pagasts

Personal information

Imants Tuņķelis dzimis 1938. g. 4. jūnijā toreizējā
Ilūkstes apriņķa Aknīstes pagasta "Zemīšos” jaunsaimnieku ģimenē, beidzis Kalnaģeidānu pamatskolu (1945–1949), Aknīstes septiņgadīgās skolas (pārdēvēta par
nepilno vidusskolu un vēlāk – vidusskolu) 7. klasi (1952), Vecbebru lauksaimniecības tehnikumu, Latvijas Valsts universitāti latviešu valodas un literatūras specialitātē (1968),
filoloģisko izglītošanos turpinājis Zinātņu akadēmijas Valodas un
literatūras institūta neklātienes aspirantūrā, sekmīgi nokārtojis
zinātņu kandidāta minimuma eksāmenus, taču dažādu apstākļu dēļ
disertācija palika neaizstāvēta, ieguvis ekonomista organizatora
diplomu Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (1985). Strādājis Gārsenes
ciema kolhozā "Sarkanā Zvaigzne" par biškopi un dārzkopības agronomu, vēlāk – kolhozā "Radžupe" un Slates mežniecībā. Lielāko
dzīves daļu – četrdesmit gadu – Imants Tuņķelis ir nodzīvojis
Augšlīgatnē - Līgatnes novadā.

Professional activity

Imants
Tuņķelis literatūrkritiskas un literatūrteorētiskas apceres publicējis
žurnālā "Karogs", laikrakstā "Literatūra un Māksla", "Kritikas
gadagrāmatā" un citur. 50. gadu beigās, 60. gadu sākumā rakstījis dzeju,
viens no tā laika dzejoļiem – "Atvadas no šņabja
pudeles" – pārpublicēts Valdemāra Ancīša "Aknīstes grāmatā" (2007). Dzejoļus un atdzejojumus galvenokārt publicējis ar pseidonīmu Zintis Zīme.

Literatūras kritika2003: Vecie vērtējošie raksti (apceres, apskati un recenzijas, 1970.-1978.). Sigulda:, Celtne, 2003.

Tulkojumi no vācu valodas
2009: Harijs Tirks. Mirušo acu stunda. Sigulda: Celtne.

Dzeja (ar pseidonīmu Zintis Zīme)2003: Daudzdabja teicieni (dzeja). Sigulda: Celtne.
2009: Man vārds ir uz mēles... II: Cēsu novada autoru dzejoļi (kopkrājumā ir arī divi Zinta Zīmes dzejoļi). Cēsis: Kultūras biedrība "Harmonija", 1997–2009.

Atdzejojumi (ar pseidonīmu Zintis Zīme)2006: Tomēr savējie (atdzejojumi: Heinrihs Heine u.c.), arī sastādītājs. Sigulda: SIA Celtne.
2006: Franko Ivans. Dzejas. Sastādītājs Jurijs
Sadlovskis, atdzejotāji Māris Salējs, Zintis Zīme, Amanda Aizpuriete). Rīga: LUBA.

Lugas (ar pseidonīmu Zintis Zīme)
2008: Trīs sadzejotas lugas (lugas). Sigulda: Celtne.

Pseudonym

Zintis Zīme