Imants Lastovskis

Roles: author

Birth time/place

1944

Professional activity

Īsproza1980: Pie neredzamās robežas : kriminālās meklēšanas inspektora piezīmes (Avots).
1983: Pa lejupslīdes pēdām : milicijas darbinieka piezīmes (Avots).
1986: Zirga lūgšana (Liesma).
1986: Trauksmes diapazons : apraksti par milicijas darbiniekiem (Avots).
1992: Nakts loterija (Temīda).
1998: Svešās vēstules.

Dzeja1993: Mierinājums (autora izdevums).
1994: Mums savāds putns pārlidoja pāri (Liesma).
2001: Vakara etīdes (Poligrāfijas infocentrs).
2001: Vīnstīga (Latgales druka).
2004: Kadiķītis (autora izdevums).
2006: Septiņos vējos (autora izdevums).
2009: Terra incognita (Poligrāfijas infocentrs).
2011: Vakara etīdes (Poligrāfijas infocentrs).
2014: Zied asteres ceriņu krāsā (Poligrāfijas infocentrs).Occupations