Ilgaitis Prūsis

2 pictures

Ilgaitis Prūsis, dzejnieces Andinas un diriģenta Hermaņa Prūša dēls. Fiziķis, inženierzinātņu doktors. Publicējis 2 grāmatas, ap 80 zinātniskās un metodiskās publikācijas. Autors ap 12 patentiem un 30 racionalizācijas priekšlikumiem. Pazīstams arī ar problēmrakstiem publicistikā. Laiku pa laikam uzraksta arī pa dzejolim bet nepublicē. 1962 izstrādāja jaunu metodi diferenciālvienādojumu risināšanai ar elektroniskas modelēšanas palīdzību. Tas izraisīja pasaulē tik lielu interesi, ka sasniegums minēts arī LPSR Mazajā enciklopēdijā. Fizikas institūtā izstrādāja metodi, kas ļāva mērīt paraugus apstarošanas laikā atomreaktora kanālā. Rezultātus aizstāvēja kā disertāciju. Ap 1976 Politehniskajā institūtā izstrādāja inovatīvas ierīces un metodiku studentu apmācīšanai pusvadītāju elektronikā. Tās bez izmaiņām RTU lieto vēl tagad. Paralēli kopā ar dēlu Dr Pēteri Prūsi pēdējos 20 gadus pēta telpu, laiku un ar to saistītos fundamentālās fizikas jautājumus (36 publikācijas internetā). Ir recenzents vairākos starptautiskos fizikas žurnālos.

Birth time/place

25.08.1936
Rīga

Personal information

Vārds Ilgaitis ir rezultāts Andinas kompromisam ar krusttēvu lietuviešu rakstnieku V. Mīkolaiti – Putinas. No vienas puses tas ir tīrs lietuviešu vārds – Lietuvā ir pat ezers Ilgaitis. No otras puses to var tulkot kā saīsinājumu no latviešu: "Ilgi gaidīts", jo piedzima pēc 12 gadiem laulībā.

1961: precējies ar dermatologa Andrejs Zars meitu Noru (1932 – 2012), 3 bērni, 5 mazdēli.

Vaļasprieka līmenī nodarbojas ar biškopību un dārzkopību. Sākoties bīstamai bišu slimībai varroatozei ap 1970. g. izpētīja cēloņus un izstrādāja uzlabotu bišu stropu, kurā mikroklimats ierobežo varru vairošanos. Tādēļ var iztikt bez ķīmijas. Selekcionējot Ēdoles ķiršus izaudzējis Priedaines ķirsi – pasaulē vienīgo saldo ķiršu šķirni, kurai ir mazs augums. Visi citi saldie ķirši ir milzīgi koki – tas ir to galvenais trūkums. Par šiem sasniegumiem rakstīts žurnālā "Dārzs un Drava".

Izglītība
1945: Ēdoles pagasta pamatskola.
1946 – 1950: Ventspils 1. vidusskola.
1950 – 1956: Rīgas 25. pamatskola, kuru 1951. gadā pārveidoja par Anrī Barbisa 11. vidusskolu. Tā atradās Miera ielā 62. Vēlāk netālu no tās Mēness ielā 8 uzbūvēja jaunu ēku – tagad franču licejs. 1956. gada izlaidums bija pēdējais, kas mācījās angļu valodu.
01.09.1956. – 30.06.1961: Latvijas Valsts Universitāte Fizikas un Matemātikas fakultāte. Iegūtā kvalifikācija: Fizika un ražošanas pamati.
1959: Lauksaimniecības ministrijas rīkotie Biškopības kursi. Iegūta kvalifikācija: Dravas vadītājs.
1963 – 1970: paralēli darba pienākumiem Fizikas institūtā uzrakstīja disertāciju, kuru aizstāvēja Ļeņingradas Metroloģijas institūtā un ieguva kvalifikāciju: Tehnisko zinātņu kandidāts.
1974 – 1976: Saimniecisko vadītāju kursi Rīgā.
1978 – 1979: Dabas aizsardzības kursi Rīgas Politehniskā Institūta Tautas Universitātē.
1979: Ļeņingradas Elektrotehniskajā Institūtā apguva kursu: “Pusvadītāju un mikroelektronikas ierīces”.
1993: Ieguva grādu: Tehnisko zinātņu doktors.
2020: Saņēma recenzenta (peer-reviewer) sertifikātus. Žurnāls “Asian Journal of Current Research”, izdevniecības “Book Publisher International” un “Premier Publishers”.

Professional activity

1960 – 1963: Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks LPSR Zinātņu Akadēmijas Automātikas un mehānikas institūtā.
1963 – 1971: Dažādos amatos sākot no Vecākā inženiera līdz Metroloģijas dienesta vadītājam LPSR Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūta Atomreaktorā.
1971 – 1994: Dažādos amatos sākot no zinātniski pētnieciskās Laboratorijas vadītāja līdz Vecākajam pasniedzējam Rīgas Politehniskā institūta Radiotehnikas un Sakaru fakultātes (tagad RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte) Daudzkanālu elektrosakaru katedrā.
1992 – 2006: SIA “Prusia” priekšsēdis.
2006 – 2009: SIA “Innovia” direktors zinātnisko pētījumu jautājumos.
No 2009: SIA “Termolat” zinātnisko pētījumu vadītājs.

Affinities

Andina - Mother
Hermanis Prūsis - Father