Ilga Klotiņa

1939 – 2016

Birth time/place

1939

Place/time of death

2016

Working place

Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Ražošanas daļas vadītāja, tehniskā redaktore.

Apgāds "Zvaigzne ABC"
Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga
Tehniskā redaktore.