Ieva Dubiņa

2 pictures

Literatūrkritiķe, literatūrzinātniece un skolotāja Ieva Dubiņa (1968) dzimusi Dobelē. Viņas pirmā publikācija ir raksts "Spēle Friča Bārdas pasaules izjūtā" žurnālā "Karogs" 1990. gadā. Līdzautore un satura redaktoreaudiovizuālajiem pētnieciskajiem projektiem skolām par 20. gadsimta modernisma virzieniem, līdzautore grāmatai "Literatūra 10. klasei: eksperimentāla mācību grāmata". Veidojusi portretus rakstnieku datu bāzei. Aktīvi darbojusies literatūrkritikā 90. gados un 21. gadsimta sākumā.

Birth time/place

18.06.1968
Dobele

Personal information

Māte – Ilze Dubiņa – ārste, tēvs – Edgars Dubiņš – mākslas zinātnieks.

Professional activity

1990: pirmā publikācija – raksts "Spēle Friča Bārdas pasaules izjūtā" žurnālā "Karogs".
2000: labākā publikācija literatūrkritikas žanrā žurnālā "Karogs" (Nr. 9).
2003: "Literatūra 10. klasei: eksperimentāla mācību grāmata" (kopā ar Litu Silovu, Aldi Vēveri, Ivetu Vīdušu).
2004: veidojusi portretus rakstnieku datu bāzei.
2010: līdzautore un satura redaktore audiovizuālajiem pētnieciskajiem projektiem skolām par 20. gadsimta modernisma virzieniem (kopā ar Raimondu Briedi, Litu Silovu, Mairu Valteri).

Name at birth

Dubiņa

Additional names

Ieva Āva

Working place

Literature and Music Museum
Rīga

1989–1993
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Rīga
Raiņa izpētes grupa. Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece.

1991–2003
Riga French Lycée
Rīga
Ārzemju literatūras skolotāja

2005–2007
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Rīga
Projektā "Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste"

09.2009
Riga secondary school No. 45
Rīga
Kultūras vēstures skolotāja

2012
Rīga
Latvijas Jūras akadēmija. Jūrskolas latviešu valodas un literatūras pasniedzēja.

Education

1987–1992
University of Latvia
Rīga
Filoloģijas fakultāte

1996–1998
Latvian Academy of Culture
Rīga
Mākslas maģistra grādus kultūras teorijā

2005–2008
University of Latvia
Rīga
Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes doktorante

Participation in organisations

2003 until now
Latvian Writers’ Union
Rīga