Heronims Tihovskis

2 pictures

22.09.1907 – 20.11.1991

Heronims Tihovskis (1907–1991) – Dr. philol. (1949, ieguva Bonnas universitātē), profesors, literatūrkritiķis, gara kultūras darbinieks, literāts, jaunatnes audzinātājs, grāmatu autors un izdevējs, preses darbinieks, studiju laikā vācu arī sava novada folkloru. Rakstījis par valodas un vēstures jautājumiem latviešu, angļu, vācu un krievu periodiskos izdevumos. Toronto izveidoja grāmatu apgāds "Astra". Apgāds izdevis ap 20 grāmatu, kas bija nopietna rakstura izmeklēti izdevumi, starp tiem arī bīskapa J. Rancāna dzīves rakstu kopojumu divos greznos sējumos ar H. Tihovska plašāku apceri. Sastādījis rakstu krājumu "Latviešu trimdas desmit gadi" (1954).

Birth time/place

22.09.1907
Potorova

Place/time of death

20.11.1991
Toronto

Personal information

Dzimis zemnieku ģimenē.

Precējies ar Annu Mariju Tihovsku (dzimusi Eisaka).
1944: bēgļu gaitās nonāca Vācijā, studēja Bonnas Universitātē, kur ieguva doktora grādu.
1949: rudenī pārcēlās uz Fallingbosteles izceļošanas nometni; 1950: 20 janvārī izceļoja uz Kanādu, dzīvoja Toronto.
1960: pārcēlās uz ASV, strādāja Konektikutas Universitātē.
1976: atgriezās uz dzīvi Toronto.

Professional activity

Literārā darbībaLiterārās darbības sākums meklējams jau studiju gados vai pat vidusskolas laikā Ludzā pie žurnāla Vita Nostra.
1927: pirmā publikācija, recenzija par latgaļu rakstnieku darbiem žurnālā "Sējējs".

Studiju laikā tapusi zinātniska apcere par dzimtā Pildas pagasta izloksnēm, kas publicēta Filologu biedrības izdevumā.
1939: Kultūras fonda balva par Latgales skolu vēsturi. Tam sekoja grāmata "Kāzu paražas Latgalē". Arī trimdā saņēmis apbalvojumus par literāri zinātniskiem darbiem.

Brīvās Latvijas laikā recenzijas, apceres parādījās gan Latgales izdevumos "Jaunais Vārds", "Latgolas Vārds", "Jaunā Straume", žurnālā "Straume", kā arī Rīgas izdevumos "Sējējs" un citviet. Preses laukā turpināja darboties arī trimdā līdz pat mūža pēdējām dienām.
Trimdas posmā publicējis rakstus angļu valodā slāvistikas žurnālos ASV un Anglijā, kā arī "Books Abroad" par slāvu un baltiešu kultūru un literatūru.

1927–1932: Kārļa Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcas" (rediģējis un papildinājis Jānis Enzelīns) līdzstrādnieks.
1936–1940: "Latviešu konversācijas vārdnīcas" līdzstrādnieks.
"Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīcas" (1942, 1944) redakcijas locekle (1942).
Studiju gados un vēlāk bijis arī Latviešu folkloras krātuves līdzstrādnieks.
Latgaliešu skolotāju biedrības un citu Latgales organizāciju biedrs, Latgales kultūras universitātes lektors. Publicējis brošūru "Sociālisms" (1931).
1962–1982: "Latvju enciklopēdija" Kanādas redaktors.

Darbības folkloras vākšanā1925–1939: Pildas pagastā un Rīgā pierakstījis tautasdziesmas, mīklas, ziņģes, sakāmvārdus un parunas, ticējumus, buramvārdus un tautas ārstniecības aprakstus, rotaļas – 1484 folkloras vienības. Vākums glabājas Latviešu Folkloras krātuvē, skat.: Heronima Tihovska folkloras vākums

Sabiedriskā darbībaRosīgi darbojās Toronto latviešu sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
LNAK Kultūras un izglītības nozares vadītājs, Kultūras fonda priekšsēdis.
1954–1960: Preses biedrības Kanādas kopas priekšsēdis; aktīvi piedalījās Kanādas latviešu katoļu apvienības darbā.
Paralēli visam tam turpināja studijas Toronto universitātē slavu un ģermāņu valodās, sagatavojoties profesūrai.
ASV aktīvi piedalījās sabiedriskā dzīvē; bija Kultūras fonda loceklis u. c.

1976: pensionējās un atgriezās Toronto; tur arī aizritēja viņa mūža visdarbīgākie un ražīgākie gadi.
Kopš 1953: kopā ar savu dzīvesbiedri Annu nodibināja grāmatu apgādu "Astra", kur viņš bija literārais redaktors un faktiskais idejiskais vadītājs. Apgāds laidis klajā ap 20 grāmatu, kas bija nopietna rakstura izmeklēti izdevumi, starp tiem arī bīskapa Jāzepa Rancāna dzīves rakstu kopojumu divos greznos sējumos ar Heronīma Tichovska plašāku apceri.

Quotes

Par Heronima Tihovska personību"Allaž nosvērts, stalts un lietisks, apbruņots ar plašām zināšanām, šīs zinātniekam raksturīgās iezīmes viņš pratis apvienot ar mākslinieciskas iejūtas siltumu, kas viņa darbīgajam mūžam piešķirs īpašu garīgas nobleses spožumu."
K. R. Pa mūža gadu kāpnēm. Laiks, 1957, 21. sept.

Additional names

Tichovskis

Education

Pildas pagasts
Mācījies krievu tautskolā.

1920–1922
Ludzas pilsētas skola
Ludza
Citviet minēts, ka mācījies Ludzas pilsētas sešklasīgajā tautskolā.

1922–1926
Ludzas ģimnāzija
Ludza
Tolaik Ludzas valsts ģimnāzija; 1926. gadā beidzis mācības.

1926–1935
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Pabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.

1946–1949
Bonnas Universitāte
Bonna
Studēja ģermāņu filoloģiju; beidza studijas ar Dr. philol. grādu ģermāņu un salīdzināmā valodniecībā un literatūrā par pētījumu "Lessings Verhaeltnis zu Diderot" — Lesinga un Diderota literārās attiecības.

1958–1960
Toronto Universitāte
King's College Cir 27, Toronto
Studēja ģermanistiku.

Working place

Latgale
Latgaļu Tautas universitātes lektors.

1926
Laikraksts "Latgolas Vōrds"
Rīga
Līdzstrādnieks.

1930–1934
Rēzekne State Business School
Rēzekne
Skolotājs

1934–1940
Ludzas ģimnāzija
Ludza
Skolotājs.

1939–1940
Rīga
Izglītības ministrijā Tautskolu vicedirektors.

1939
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts (1920–1939)
Rīga
Redaktors.

10.1940–1944
Rīga
Izglītības Tautas komisariāta Skolu departamentā Iecelts par pamatskolu inspektoru pamatskolu nodaļā.

1942–1944
"Izglītības Mēnešraksts" (1942–1944)
Rīga
Atbildīgais redaktors.

1945–1946
Ebenveileras Latviešu ģimnāzija
Ebenveilera
Ģimnāzijas dibinātājs un skolotājs.

1946–1949
Detmoldas Latviešu ģimnāzija
Detmolda
Ģimnāzijas vadītājs.

1950
Kanāda
Strādājis kā tulks un kā padomdevējs ārpusskolas izglītības jautājumos Ontario Izglītības ministrijā.

1953
Astras apgāds
Toronto
Kopā ar sievu Annu Tihovsku dibināja grāmatu apgādu.

1960–1967
University of Connecticut, Catholic University of America, Washington, B.C.; krievu un vācu valodas un literatūras profesors.

1967–1976
Grīnsboro
Profesors krievu un vācu valodā Grīnsboro universitātē, Ziemeļkarolīnā.

Participation in organisations

Latviešu preses biedrība
Toronto
LPB Kanādas kopas biedrs.

Kanāda
Darbojās Latviešu Nacionālajā apvienībā Kanādā (LNAK), bijis arī tās valdē.

1927
Studentu korporācija "Lacuania"
Filistrs.

Residence

1945–1946
Ebenveilera

1946–1949
Detmolda
Latviešu bēgļu nometne.

1949–1969
Toronto

1949–20.01.1950
Falingbostele

1960–1967
Konektikuta

1967–1976
Grīnsboro

1976–1991
Toronto

Emigrated

20.01.1950
Kanāda
No bēgļu nometnes Vācijā izceļoja uz Kanādu.

Buried

25.11.1991
Jorkas latviešu kapi Toronto

Awards

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija par rakstu "Svētku un svinamo dienu parašas Latgalē".
1936

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par literāri zinātniskiem rakstiem.
1978