Gvido Drage

Roles: poet

Gvido Drage (īstajā vārdā Redžinalds Grikmanis, 1945) – dzejnieks, dzejoļu krājumu "Bezdelīga melnbaltā frakā jeb piezīmes sēnes lasot" (2009) un "Man tagad tavs spogulis pieder" (2010), haiku krājumu "Divlodziņu acumirklis" (2011), "Ūdens pulkstenis" (2012), "Vienkārši zeme" (2018) un stāstu krājuma "Karma-sūtra" (2021) autors.

Birth time/place

1945

Professional activity

Publicēts četrās latviešu haiku izlasēs: "Lietus lāse", "Taka", "Ābolu gaisma" un "Pieturas zīmes".

Occupations

Pseudonym

Gvido Drage

Additional names

Redžinalds Grikmanis

Participation in organisations

Tukuma literātu apvienība
Šēseles iela 3, Tukums