Gunārs Birkmanis

26.05.1931 – 26.07.2011

Gunārs Birkmanis (1931–2011) – rakstnieks, publicists, fotogrāfs.

Birth time/place

26.05.1931
Auru pagasts
Dzimis Dobeles Pakaišu muižā.

Place/time of death

26.07.2011

Personal information

1948: zaudējis dzimtās mājas, pārcēlies uz Rīgu.

Professional activity

Stāstu krājumi 1996: "Dzīve krievu laikos".
2000: "Lapsu laiks".
2003: "Pārnākt mājās...".
2007: "Tādi Ziemassvētki...".

Autobiogrāfiskā proza1998: "Vasara, kurā salūza likteņi".
2001: "Gadsimta atspulgi".

Romāni1997: "Cilvēki tumsā".
1999: "Nelūgtie viesi".
2002: "Teo Nesaules sievietes".
2006: "Taisnīgās dienas gaidīšana".
2007: "Klusais lauku ceļš".

Publicistika2000: "Cerību un vilšanās gadi".

Citi darbi1980: "Praktiskā fotogrāfija".
2004: "Fotogrāfiskas piezīmes".

Residence

Naudītes pagasts

Education

Jelgava
Jelgavas vakara vidusskola

Working place

Laikraksts "Nacionālā Neatkarība".

1969
Rīga
VEF Tautas fotostudijas vadītājs

Buried

Jaku kapi