Genovefa Bērsone

Roles: journalist

04.12.1957 – 20.12.1998

Birth time/place

04.12.1957

Place/time of death

20.12.1998

Affinities

Dainis Bērziņš - Husband
Guna Bērsone - Mother-in-law
Ilgonis Bērsons - Father-in-law
Māris Bērsons - Ex-husband

Occupations

Education

Aglonas internātskola

1975–1980
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļa

Buried

Aptaka
Rožupes pagasta Kivlenieku kapos