Gaiķu Māris

2 pictures
Roles: poet

Gaiķu Māris (1973) – dzejnieks. Izdevis trīs dzejas krājumus – "Mugursoma" (2006), "Gribu ēst" (2011) un "Traka lapsa pār ceļu" (2022). 2006. gadā par krājumu "Mugursoma" saņēmis Latvijas Literatūras gada balvu par spilgtāko debiju, bet 2023. gadā ticis nominēts Latvijas Literatūras gada balvai par krājumu "Traka lapsa pār ceļu" kategorijā "Labākais dzejas autordarbs". 

Birth time/place

07.08.1973

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

Dzeja

2006: dzejas krājums "Mugursoma" (Karogs).

2011: dzejas krājums "Gribu ēst" (Neputns).

2022: dzejas krājums "Traka lapsa pār ceļu" (Valters Dakša). 

Apbalvojumi

2006: Latvijas Literatūras gada balva kategorijā "Spilgtākā debija" par dzejas krājumu "Mugursoma".

Quotes

PAR DZEJOĻU KRĀJUMU "MUGURSOMA" (2006)

"Gaiķu Māris bieži dzirdēts uzsveram, ka viens no viņam tuvākajiem mūzikas žanriem un pasaules uztveres veidiem ir blūzs. Arī viņa dzeja skan kā baltais blūzs – mazliet smeldzīga, melanholiska, reizēm nostalģiska, netaisnību un vērtības akcentējoša, galvenais – plašas asociācijas un interpretācijas raisoša."

Gaigala, Austra. "...vārds ko pasaulei kā mucai vāku virsū lieku...". Karogs, Nr. 7, 2006.

PAR DZEJOĻU KRĀJUMU "TRAKA LAPSA PĀR CEĻU" (2022)

"Gaiķu Māra nepieradinātajā poētikā dzirdama brīvības un dabas balss – taču te nav runa par kādu cilvēka izštukotu, konstruētu brīvību, kuru tad ērtu roku varētu sapakot dzejoļos un lasītājam piegādāt kā politisku, kultūrvēsturisku manifestu vai intelektuālu rotaļu. Gluži otrādi, šajā dzejā ieskanas metafiziska brīvība, tāda, kurai cilvēks īsti neko nevar padarīt un kura pastāv neatkarīgi no cilvēka viedokļa par tās pastāvēšanu."

Jansone, Ilze. Traka lapsa pār ceļu. laligaba.lv, 2023.

"Uzmanība pret zāles stiebru, kukainīti un ikvienu dzīvu radībiņu, dzīves nestabilitātes poētisks tvērums ļauj sajaust arī vairāku gadsimtu senas gan pasaules, gan latviešu dzejas atbalsis, uz kurām tiek norādīts reizēm arī ļoti tieši, tomēr atstājot malā mūsdienu lietaratūras procesam tik raksturīgo atsauču poētikas paņēmienu. "

Lāms, Ojārs. Traka lapsa pār ceļu. laligaba.lv, 2023.

Occupations

Name at birth

Māris Rozentāls

Pseudonym

Gaiķu Māris

Residence

Education

Gaiķi Primary School
Gaiķu pamatskola

Pilsētas profesionāli tehniskā skola
Skrunda
Sācis apgūt pavāra specialitāti, taču pilns kurss nav pabeigts.

Saldus Sv. Gregora kristīgās kalpošanas skola
Lielā iela 26, Saldus, Saldus novads
Apguvis ikonogrāfiju un baznīcas mākslas vēsturi.

1992–1993
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studijas Teoloģijas fakultātē.

Awards

Annual Latvian Literary Award
Balva piešķirta par dzejas krājumu "Mugursoma".
Debija
2007