Frīdrihs Lācis

2 pictures

11.09.1892 – 31.05.1980

Frīdrihs Lācis (1892–1980) – atdzejotājs, dzejnieks. Studējis Harbinas universitātē Ķīnā un Vladivostokas universitātē Krievijā, kur iepazinis austrumu tautu kultūru, filozofiju, literatūru un sadzīves tradīcijas. Sūtījis korespondences Latvijas laikrakstiem. Periodikā lasāmi Frīdriha Lāča raksti par dažādu tautu kultūru, piemēram, par ķīniešu literatūru un sadzīvi, par spāņu tautas dziesmām. 30. gadu vidū atgriezies Latvijā, strādājis par skolotāju Kalkūnes pagastā. Rakstījis dzeju, 30. gados periodikā publicēti optimistiski, dzīvi apliecinoši dzejoļi. Atdzejojis no ķīniešu, mongoļu, japāņu, krievu un franču valodas, lielākā daļa atdzejojumi publicēti periodikā. Ķīniešu dzejnieka Sikun Tu dzeja Frīdriha Lāča atdzejojumā izdota grāmatā "Stances par dzejnieku" (1937). 60.–70. gados periodikā publicēti atmiņu tēlojumi par literātiem un kultūras darbiniekiem, piemēram, Frici Bārdu, Herbertu Dorbi, Ati Freinātu, Valdi Grēviņu, brāļiem Kaudzītēm, Robertu Klaustiņu, Augustu Saulieti.

Birth time/place

11.09.1892
Pociems

Place/time of death

31.05.1980
Rīga

Personal information

No 1913. gada dienējis Krievijas armijā. 1918. gadā dzīvojis Sibīrijā. No 1922. gada – Tālajos Austrumos.1935. gadā atgriezies Latvijā, vēlāk dzīvojis Rīgā.

Professional activity

1922: pirmā publikācija – ķīniešu dzejnieka Li Taipe dzejoļa "Sarkanā puķe" atdzejojums (Latvijas Sargs, 16.07.1922).

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

No ķīniešu valodas
1937: Sikun Tu (Sikong Tu) "Stances par dzejnieku" (Latvijas vidusskolu skolotāju kooperatīvs).

Occupations

Additional names

Frīdrihs Reinholds Lācis

Working place

Latvijas Nacionālā opera
Aspazijas bulvāris 3, Rīga

1935
Kalkūnes pagasts
Strādā par skolotāju

Service

1913
Krievijas armija

Residence

1918
Sibīrija

1922
Tālie Austrumi

1935
Latvija

Education

1920
Vladivostokas Tālo Austrumu institūts
Vladivostoka
Studiju laikā iepazinis austrumu tautu kultūru, filozofiju, literatūru, sadzīves tradīcijas, sūtījis korespondences Latvijas laikrakstiem.

1922
Ķīna
Harbinas universitāte

Buried

Rīgas Pirmie Meža kapi